Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grön Flaggs mål Stora Norr 2017

Skapad 2017-02-14 14:00 i Ladugårdsmarkens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Denna termin kommer vi jobba enligt grön flaggs målen ”Livsstil och hälsa”. Vi har två målsgrupper vi arbetar ut ifrån, kamratskap och kroppsuppfattning.

Innehåll

Kamratskap

Vi jobbar med kompisböckerna som är baserad av barnkonventionen och stöttar barnens sociala kompitens och samspel. Varje bok har särskilt fokus område.  

 1.   Visa dina känslor
 2.   Samarbeta
 3.   Lugna ner dig
 4.   Lyssna och kom överens
 5.   Vänta på din tur
 6.   Sprid glädje
 7.   Prata om det
 8.   Säg stopp
 9.  Säg förlåt
 10.  Dela med dig                                                  

 

Kroppsuppfattning

Vi kommer jobba med begreppen:

 1.  Hälsa
 2.  Hur tar vi hand om vår kropp?
 3.  Hygien
 4.  Lyssna på kroppen

                                                       Grundläggande behov

 1.      Sömn
 2.      Matens betydelse för kroppen
 3.      Rörelse / Grovmotorik
 4.      Kroppens uppbyggnad
 5.      Olikheter (olika hur vi ser ut)
 6.      Utepedagogik
Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: