Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sång och musik med fåglar i naturen.

Skapad 2017-02-14 14:33 i Hällby förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Under terminen har vi upplevt att barngruppen visar ett stort intresse för sång och dansaktiviteter som vi kommer att utveckla mer tillsammans med barnen.

Barnen har även visat ett intresse för fåglarna på våra promenader. Vi kommer även här att utveckla barnens intresse och kunskap för fågellivet runt omkring oss.

Innehåll

Vad jobbar vi med?

Sång och musik med hjälp av fåglar och naturen.

Varför jobbar vi med det? Syfte?

Barnen upplever glädje,lockas till lek och rörelse, blir medvetna om kroppen och utvecklar sitt språk genom att lyssna och sjunga med i sånger.

Detta stärker barnens självkänsla.

Utveckla och väcka barnens nyfikenhet för naturen och dess djurliv.

Hur kommer vi jobba med det?

Vi kommer gå på utflykt till skogen.

Vi kommer

 

 

Hur gick det?

 

Varför? Hur går vi vidare?

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: