Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2017-02-14 15:02 i Ekbergaskolan Västerås Stad
Planeringen utgår ifrån Puls Historia. Medeltiden-hur folk levde i Norden Medeltiden-kungarna och krigen
Grundskola 5 Historia

Vi kommer att läsa om hur det var att leva på medeltiden i Sverige. Bland annat om sjukdomar, magi och mirakel, lag och ordning, ståndsamhället och hur det var ute i världen. Vi kommer även att läsa om kungar och krig. Hur man valde kung, de olika kungarna och hur de stred om makten, om handel och Kalmarunionen samt Stockholms blodbad.

Innehåll

Mål

Målet med arbetsområdet är att du få :

 • förståelse för hur människornas olika levnadsvillkor under medeltiden kunde se ut.
 • förståelse för hur historiska personer och händelser har fått konsekvenser för vårt nutida samhälle.
 • förståelse för religionens påverkan och dess konsekvenser för det medeltida samhället.
 •  förståelse för skillnaden mellan de olika samhällsklasserna under medeltiden och se likheter och skillnader mellan att vara människa då och nu.
 • kunskap om historiskt viktiga personer.
 • kunskaper om begrepp så som källor, uppror, fogde m.m.

Hur

Vi kommer att:

-läsa faktatexter tillsammans och diskutera texterna

-arbeta i din egen historiebok med frågor och skriva texter utifrån det vi läst

-se filmer och lära oss anteckna utifrån dem

-samtala och diskutera

 

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån:

Hur väl du deltar i diskussioner i klassen. 

Hur väl du utvecklar dina svar i arbetsboken.

Din förmåga att se likheter och skillnader mellan att leva på medeltiden och nu.

Dina resultat på ett avslutande prov om medeltiden.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6

Matriser

Hi
Medeltiden

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Klassrumsdiskussioner
Delta i gemensamma genomgångar och följa med i texter och diskussioner.
Du kan delta i gemensamma diskussioner och följa med i texter och diskussioner om historiska händelser.
Du är aktiv och deltar i gemensamma diskussioner och följer med i texter och diskussioner om historiska händelser. Du drar egna slutsatser.
Arbetet i din historiebok
Du ska redovisa dina kunskaper genom att skriva sammanfattande texter i din egen historiebok.
Du kan redovisa dina kunskaper genom att skriva grundläggande enkla sammanfattande texter i din egen historiebok.
Du ska redovisa dina kunskaper genom att skriva utvecklade och mer komplexa sammanfattande texter i din egen historiebok.
Provet
Du ska visa grundläggande kunskaper om medeltiden.
Du visar grundläggande kunskaper om medeltiden.
Du visar stora kunskaper om medeltiden och kan föra resonemang och visa på likheter och skillnader mellan olika gestalter och tidsepoker.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: