Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att göra en undersökning och att skriva en laborationsrapport.

Skapad 2017-02-14 15:32 i Norgårdenskolan 7-9 Uddevalla
Grundskola 7 Kemi
Du kommer att genomföra olika typer av laborationer i kemi på ett vetenskapligt sätt. Du arbetar också med att skriva laborationsrapporter med allt högre kvalitet.

Innehåll

Centralt innehåll/Ämnesinnehåll

Du ska få lära dig om att:

 • Göra naturvetenskapliga undersökningar.
 • Göra laborationsrapporter.
 • Kemin i naturen, maten och i människan.

Undervisning/Metoder

Vi kommer att:

 • laborera 
 • göra vetenskapliga undersökningar
 • skriva laborationsrapporter

Bedömning och redovisning

Bedömningen kommer att ske under lektioner vid inlämningar, diskussioner och genomförande.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
  Ke  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Ke  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Ke  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
  Ke  E 9
 • Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
  Ke  E 9
 • Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
  Ke  E 9
 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
  Ke  E 9
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  E 9

Matriser

Ke
Laborationsrapport bedömning år 7

E
C
A
Planering & undersökning
Du kan genomföra enkla undersökningar enligt en planering. Du kan hjälpa till att skriva enkla frågeställningar och göra planeringar som det efter lite diskussion går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra enkla undersökningar enligt en planering. Du kan skriva enkla frågeställningar och göra planeringar som det efter lite diskussion går att arbeta systematiskt utifrån. .
Du kan genomföra enkla undersökningar enligt en planering. Du kan hjälpa till att skriva enkla frågeställningar och göra planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resultat, modeller & teorier
Du kan jämföra resultatet med frågeställningen och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemi.
Du kan jämföra resultatet med frågeställningen och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemi.
Du kan jämföra resultatet med frågeställningen och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemi.
Resultat & förbättring
Du bidrar till att ge förslag på hur undersökningen kan förbättras.
Du ger förslag på hur undersökningen kan förbättras.
Du nämner resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Dokumentera undersökningar
Du gör en enkel dokumentation av undersökningen med en skriftlig rapport som innehåller alla delar.
Du gör en utvecklad dokumentation av undersökningen med en skriftlig rapport som innehåller alla delar.
Du gör en välutvecklad dokumentation av undersökningen med en skriftlig rapporter som innehåller alla delar.
Resultat
Du använder fakta på ett i huvudsak fungerande sätt för att förklara resultatet.
Du använder fakta på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara resultatet.
Du använder fakta på ett väl fungerande sätt för att förklara resultatet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: