Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prima matematik 1B

Skapad 2017-02-14 16:04 i Liljeforsskolan Uppsala
Talområdet 0-12 Likahetstecken Hälften och dubbelt Större än och mindre än (> <) Addition 0-10 Subtraktion 0-10 Mönster Klockan hela timmar
Grundskola 1 Matematik
Matematik genomsyrar vår vardag. Den finns överallt. Du använder den dagligen på många olika sätt. Du kommer att få arbeta med vårt läromedel "Prima matematik 1B".

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Vi kommer bland annat att arbeta med:

 • Lilla plus (addition i huvudet 0-10)
 • Tiokompisarna
 • räkna med hela tiotal
 • Lilla minus (subtraktion i huvudet 0-10)
 • förstå sambandet mellan addition och subtraktion
 • skriva siffrorna 0-20 och kunna räkna antal.
 • storleksordna tal i talområdet 0-20
 • längd (mäta i m och cm)
 • räkna med pengar upp till 20 kr
 • räkna addition upp till 20 utan tiotalsövergång
 • räkna subtraktion 0-20 utan tiotalsövergång
 • likhetstecknet
 • mönster (fortsätta ett upprepat mönster)
 • dubbelt /hälften
 • lägesord (först, sist, mitten, under, över, på, mellan)
 • klockan (hel, halv, kvart i/ kvart över)
 • geometri (cirkel, kvadrat, rektangel och triangel)
 • statistik (tabell och diagram)
 • volym (uppskatta och avläsa)
 • ramsräkna till 100

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta med:

 • konkret material
 • matematikboken 
 • arbeta enskilt och i grupp
 • matteprat

Bedömning

 Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3:

 

 

 

Hur ska det bedömas?


Du kommer att bli bedömd genom:

 • ditt deltagande under lektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: