Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande texter

Skapad 2017-02-14 16:51 i Rösjöskolan Sollentuna
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk
Arbete om beskrivande texter, länder, minoritetsspråk, nordiska språk och samer.

Innehåll

Syfte med undervisningen

- Syftet med undervisningen är att du ska få träna på läsförståelse av beskrivande texter samt att skriva egna faktatexter. Samtidigt ska du få lära dig mer om olika länder, samerna och Sveriges minioritetsspråk. Du kommer också att få träna mer på källkritik.

Det här ska vi göra

I det här projektet kommer att arbeta med kapitlet "Beskrivande texter" i Skrivrummet där du ska få skriva en faktatext om ett engelsktalande land. I arbetet kommer vi att lära oss mer om källkritik samt hur text och bild samspelar i en text. Vi kommer även att lära oss mer om samerna, minioritetsspråk i Sverige samt lite om våra nordiska språk. 


Det här ska vi bedöma

Dina beskrivande texter:

- Hur du söker information från olika källor och använder den i dina egna texter med egna ord (ta hjälp av dina stödord) och ämnesspecifika ord och begrepp, t.ex. statsskick, monarki, republik, naturtillgångar, klimat etc.

- Hur du resonerar om källorna. Vem har skrivit den? Vad är syftet med den? När skrevs den? Skillnader och likheter?

- Hur du använder bilder i dina texter så att de samspelar med texten.

- Hur du resonerar om minioritetsspråk i Sverige samt ge exempel på skillnader och likheter mellan svenskan och andra närliggande språk, t.ex. mellan svenska, norska, danska, finska.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: