Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi läser en skönlitterär bok i grupp

Skapad 2017-02-14 18:32 i Tunabergsskolan Uppsala
Grundskola 9 Svenska
Den här gången ska ni jobba med en skönlitterär bok i grupp. Ni bestämmer själva hur långt ni ska läsa till varje gång och vilka frågor ni ska diskutera. Fokus ligger på diskussionen och på den skriftliga slutuppgiften.

Innehåll

Syfte

 

Centralt innehåll

Beskriv vad av det centrala innehållet avsnittet kommer att behandla.

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att läsa romanen och arbeta med frågor som övar oss i att sammanfatta, sökläsa, identifiera underliggande budskap, reflektera över språk och form samt resonera utifrån egna erfarenheter. Vi slår upp ord vi inte förstår i ordlista samt övar på att använda dem korrekt. 

Vi diskuterar det vi läst i mindre grupper.

Visa vad du lärt dig/Bedömning

Du visar vad du lärt dig vid diskussionerna och vid den skriftliga slutuppgiften.

Kunskapskrav

Läsa

Din läsförmåga bedöms

Din analys- och tolkningsförmåga bedöms

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: