Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering för Alla hjärtansDags pyssel i f-klass

Skapad 2017-02-15 07:28 i Hubertusgården Lunds för- och grundskolor
Ett utkast till pedagogisk planering för fritidshemmet på Hubertusgården
Grundskola F – 6
Inför alla hjärtansdag passar vi på att träna våra förmågor att klippa, klistra och skapa samt skriva en fin hälsning till någon vi tycker om.

Innehåll

Till dig som elev:

På alla hjärtansdag passar vi på att skapa fina kort som vi kan ge till ngn vi tycker om. Då tränar vi oss samtidigt på att klippa, klistra och fundera ut fina hjärtmönster. Du tränar dig också på att skriva en fin hälsning.

Mål

Målet är att träna sig på att klippa, klistra, kunna kopiera och skapa ett fint kort.

Målet är också att träna sig på att skriva en fin hälsning och fundera över vem man tycker om och vill ge kortet till

Hur?

Den 14 februari gör vi alla hjärtanskort. Vi presenterar en mall och även andra förslag. Eleverna gör sedan varsitt kort utefter den mallen vi presenterat. De väljer själv färger, text och montage. Därefter är det fritt för de som vill att skapa fler kort. Andra förslag finns tillgängliga och även utrymme för deras eget skapande

Dokumentation

Vi sitter med och handleder vid skapandet. Låter max 6 barn jobba samtidigt så att vi kan finnas till hands och vägleda samt observera deras process. Resultatet blir de färdiga korten i vilka man kan se hur vida de klarar av att klippa, klistra, skriva samt utforma ett kort

Övergripande mål och riktlinjer

Lgr 11 kap 3

  • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap. 
  • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  • Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.

 

 

Utvärdering

Vi sitter med och följer varje barns process och skriver ner det som vi anser vi behöver träna vidare på.

Diskuterar processen på planeringen vi har tillsammans under samma eftermiddag

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: