Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri - matematik åk 9

Skapad 2017-02-15 08:23 i Tullbroskolan Falkenberg
Grundskola 9 Matematik
Vi kommer att fördjupa oss i uträkningar på olika geometriska kroppar.

Innehåll

Kunskaper som ska utvecklas

Vi skall under en tid arbeta med att

 • använda olika area- och volymenheter
 • Beräkna omkrets av månghörningar och cirklar.
 • Se spegel- och rotationssymmetri hos olika figurer.
 • Använda likformighet och samband med skala.
 • Beskriva prismor, cylindrar, pyramider, koner och sfärer samt beräkna volymen på dessa kroppar.

Förmågor som ska utvecklas

 • förmåga att använda begrepp
 • förmåga att välja metod / ha en strategi
 • förmåga att kommunicera
 • förmågan att resonera kring matematiska lösningar
 • din förmåga att lösa problem

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta med .......

 • Flippade genomgångar i Classroom
 • uppgifter från läromedel
 • gruppövningar
 • egna redovisningar
 • inlämningar i Classroom för feedback

Bedömning 

Bedömning kommer att ske utifrån...

 • förmåga att använda begrepp
 • förmåga att välja metod / ha en strategi
 • förmåga att kommunicera
 • förmågan att resonera kring matematiska lösningar
 • din förmåga att lösa problem

Du kommer kontinuerligt få feedback på de diagnoser och problemlösningsuppgifter som skickas in i Classroom

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Matematiska förmågor år 7-9

E
C
A
Begrepp
Förstå och använda matematiska begrepp
 • Ma
Du kan använda och beskriva matematiska begrepp inom det aktuella arbetsområdet.
Du använder och beskriver matematiska begrepp från flera matematikområden i kända situationer.
Du kan se samband mellan olika matematiska begrepp och använda dem i nya sammanhang på ett effektivt sätt. Du beskriver begrepp med ett korrekt matematiskt språk.
Metod
Att hitta en eller flera metoder som hjälper dig att lösa problemet.
 • Ma
Du behöver viss hjälp med att använda metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Du använder lämpliga metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Du använder lämpliga och effektiva matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Problemlösning
Formulera och förstå problem.
 • Ma
Du förstår problem och löser dem med viss hjälp. Du kan med viss hjälp tolka vardagliga situationer och formulera problem utifrån dem.
Du förstår och kan lösa problem relativt väl. Du kan relativt väl tolka vardagliga situationer och formulera problem utifrån dem.
Du förstår och kan lösa problem på ett väl fungerande sätt, på egen hand. Du kan tolka vardagliga och matematiska situationer och formulera problem utifrån dem
Kommunikation
Förklara vad som menas med…. Göra mina skriftliga lösningar så någon annan förstår vad jag menar. Beskriva och förklara min lösning muntligt så att någon annan förstår.
 • Ma
Din redovisning går att följa men vissa steg saknas i lösningen. Du använder ett matematiskt språk som är relativt förståligt.
Din redovisning är lätt att följa och förstå. Alla steg redovisas. Du använder det matematiska språket på ett relativt säkert sätt.
Din redovisning är välstrukturerad, fullständig och tydlig. Du använder det matematiska språket på ett tydligt och korrekt sätt.
Resonemang
Föra och följa matematiska resonemang.
 • Ma
Du för/följer ett matematiskt resonemang genom att ställa och besvara frågor som delvis för resonemanget framåt.
Du för/följer ett matematiskt resonemang genom att ställa och besvara frågor som för resonemanget framåt.
Du för/följer ett matematiskt resonemang genom att ställa och besvara frågor som för resonemanget framåt samt fördjupar och breddar det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: