Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Egen planering VT 2017

Skapad 2017-02-15 08:44 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
Grundskola 8 – 9 Idrott och hälsa
Planering för anpassad idrott VT 2017.

Innehåll

UTDRAG UR LÄROPLAN.

 

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället

 

SYFTE

 

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sina förmåga att;

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

 

CENTRALT INNEHÅLL

 

RÖRELSE - Rörelseförmågan

 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus.
 • Danser och rörelse till musik. Traditionella danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa påverkar rörelseförmågan och hälsan.
 • Olika simsätt i mag- och ryggläge.

 

HÄLSA OCH LIVSSTIL - Effekter av fysiska aktiviteter, förutsättningar för hälsa och möjlighet till ett kritiskt förhållningssätt till olika syn på hälsa.

 • Sätta upp mål för fysiska aktiviteter.
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador.
 • Olika definitioner av hälsa. Samband mellan rörelse, kost och hälsa. Samband mellan olika beroendeframkallande medel och ohälsa.

 

FRILUFTSLIV OCH UTEVISTELSE - Olika aspekter av utemiljön och naturen. Naturen som kulturbärare och plats för rekreation

 

 • Orientera i okända miljöer
 • Planera, organisera och genomföra olika friluftsaktiviteter.
 • Allemansrätt
 • Badvett och säkerhet vid vatten. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap.

 

KUNSKAPSKRAV

 

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del/relativt väl/väl till aktiviteten och sammanhanget. I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del/relativt väl/väl sina rörelser till takt, rytm och sammanhang. Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge

 

Eleven kan på ett i huvudsak/relativt väl/väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

 

Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss/relativt god/god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler. Dessutom kan eleven med viss/relativt god/god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.

 

Eleven kan på ett i huvudsak/relativt väl/väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla/utvecklade/väl utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter. Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.VECKA FÖR VECKA PÅ IDROTTSLEKTIONERNA

 

Vecka 6 - Promenad + Foto

Vecka 7 - Promenad + Foto Vad innebär hälsa för dig? Reflektera över följande begrepp; Fysisk, psykisk och social hälsa, stress, sömn, matvanor. Dela med mig på driven senast måndag vecka 9.

Vecka 8 - SPORTLOV

Vecka 9 - Förbereda hälsoeftermiddag. Sätt upp ett mål, för träningsdagbok, utvärdera. Klart
vecka 17. Se PP i Unikum.

Vecka 10 - HÄLSOEFTERMIDDAG

Vecka 11 - Promenad + Foto. Skapa ett eget program med rörelser till musik. Filma och dela
med mig på driven senast måndag vecka 13. Se PP i Unikum

Vecka 12 - Skriftlig uppgift på lektion

Vecka 13 - Planera din egen veckomatsedel, dela med mig på driven senast måndag vecka
14.

Vecka 14 - ANNELI LEDIG

Vecka 15 - PÅSKLOV

Vecka 16 - LOVDAG

Vecka 17 - UNIKUM

Vecka 18 - LOVDAG

Vecka 19 - Promenad. Friluftsliv. Läs häfte, svara på frågor och planera en egen dag ute. Dela med mig på driven senast måndag Vecka 22.  

Vecka 20 - Promenad

Vecka 21 - Promenad

Vecka 22 - Promenad

Vecka 23  - LOVDAG

Vecka 24 - SYNKOPENDAG

 

Utöver detta ska vi simma och orientera. Kommer du på något som du gör själv, som du tror är till nytta för min bedömning så visa mig det. Filma och dela med mig på driven. Allt material jag kan få gör att det blir lättare att göra en bedömning i slutändan.

Instruktioner till varje uppgift får du när det närmar sig start för uppgiften. 

När du delar med mig på driven använder du följande adress

 

anjo1077@utb.helsingborg.se

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: