Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2017-02-15 08:44 i Ljungviksskolan Lerum
Matris för geometri, åk 1-3.
Grundskola 1 – 3 Matematik
Eleven kommer få lära sig om geometri, till exempel vad de olika figurerna heter, mäta, beräkna omkrets av olika geometriska figurer. Enhetsomvandlingar Skala Rimlighet

Innehåll

Syfte

Arbetet i geometri kommer fokuseras på att ge eleverna en bra grund att arbeta vidare på.

 Eleven kommer att träna sin förmåga att:

-Beskriva olika geometriska begrepp och figurer.

Centralt innehåll/Ämnesinnehåll

Eleven kommer få öva sig på:

-Olika geometriska figurer.

-Hur de olika geometriska figurerna är uppbyggda.

-Enkel förstorning och förminskning av figurerna.

-Förståelse för vad symmetri är.

-Vanliga lägesord.

-Mätning, jämförelser och uppskattningar.

Undervisning/Metoder

Undervisningen kommer att bestå av olika delar såsom:

-Föreläsningar

-Genomgångar

-Färdighetsträning

-Gruppdiskussioner

-Samtala och redogöra med klasskompisen bredvid

-Pedagogiska lekar och spel

Bedömning och redovisning

Bedömningen kommer ske genom följande delar:

-Diskussioner

-Praktiskt

-Genomförande av olika arbetsmaterial

-Under samtal kring centrala matematiska uppgifter

-Diagnoser

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • föra och följa matematiska resonemang, och
    Ma
  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
    Ma
  • Centralt innehåll
  • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
    Ma  1-3
  • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
    Ma  1-3
  • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
    Ma  1-3
  • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
    Ma  1-3
  • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
    Ma  1-3

Matriser

Ma
Matris för geometri åk 1-3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Avbilda & Konstruera
  • Ma   3
Eleven kan med viss hjälp rita och bygga grundläggande geometriska objekt utifrån tydliga instruktioner och beskrivningar.
Eleven kan rita och bygga grundläggande geometriska objekt utifrån tydliga instruktioner och beskrivningar.
Skala
  • Ma   3
Eleven kan med viss hjälp göra enkla förstorningar och förminskningar.
Eleven kan göra enkla förstorningar och förminskningar.
Uppskattinng & Jämförelse
  • Ma   3
Eleven kan med viss hjälp göra enkla uppskattningar och jämförelser.
Eleven kan göra enkla uppskattningar och jämförelser.
Mätning av längd
  • Ma   3
Eleven kan med viss hjälp göra mätningar av längd i vardagliga situationer.
Eleven kan göra mätningar av längd i vardagliga situationer.
Mätning av massa
  • Ma   3
Eleven kan med viss hjälp göra mätningar av massa i vardagliga situationer.
Eleven kan göra mätningar av massa i vardagliga situationer.
Mätning av volym
  • Ma   3
Eleven kan med viss hjälp göra mätningar av volym i vardagliga situationer.
Eleven kan göra mätningar av volym i vardagliga situationer.
Mätning av tid
  • Ma   3
Eleven kan med viss hjälp göra mätningar av tid i vardagliga situationer.
Eleven kan göra mätningar av tid i vardagliga situationer.
Lägesord
  • Ma   3
Eleven kan med viss hjälp beskriva objekts position i olika utrymmen.
Eleven kan beskriva objekts position i olika utrymmen.
Symmetri
  • Ma   3
Eleven kan med viss hjälp beskriva vad symmetri är. Eleven ska också kunna visa på något som är symmetriskt samt visa var symmetrilinjen är i figuren.
Eleven kan beskriva vad symmetri är. Eleven ska också kunna visa på något som är symmetriskt samt visa var symmetrilinjen är i figuren.
Geometriska former
  • Ma   3
Eleven kan identifiera ett fåtal geometriska former. Eleven känner även till ett fåtal relationer mellan dessa former.
Eleven kan identifiera kvadrat, rektangel, cirkel, triangel. Eleven känner även till de vanligaste relationerna mellan dessa former.
Eleven kan identifiera flera olika geometriska former. Eleven känner även till ett flertal relationer hos samtliga av dessa former.
Geometriska kroppar
  • Ma   3
Eleven kan identifiera ett fåtal geometriska kroppar. Eleven känner även till ett fåtal relationer mellan dessa kroppar.
Eleven kan identifiera klot, kub, rätblock, cylinder, kon. Eleven känner även till de vanligaste relationerna mellan dessa kroppar.
Eleven kan identifiera flera olika geometriska kroppar. Eleven känner även till ett flertal relationer hos samtliga av dessa kroppar.
Punkt, linje och sträcka
  • Ma   3
Eleven kan med viss hjälp förklara skillnaden mellan linje och sträcka samt kunna berätta vad en punkt är.
Eleven kan förklara skillnaden mellan linje och sträcka samt kunna berätta vad en punkt är.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: