Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krönika

Skapad 2017-02-15 09:05 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Du ska skriva en krönika som är kopplad på något sätt med historieämnets område Första världskriget.

Innehåll

Kursplanens syfte

 

Arbetssätt / Undervisning


Du kommer få lära dig hur man bygger upp en krönika. Då får du exempel på typiska ingredienser som bör ingå vid skrivandet av en krönika.

Du kommer att få läsa några olika krönikor och besvara frågor kring dessa för att få en insyn i hur dessa är uppbyggda.

Du kommer att tillsammans med andra få en chans att leta efter olika krönikor via internet.

Du kommer att som slutgiltig uppgift få skriva en egen krönika om valfritt ämne kopplat till Första världskriget.

 

Bedömning / Dokumentation

Bedömning sker hela tiden under resans gång.

Jag kommer att bedöma och betygsätta din färdiga krönika.

Jag tittar på om du använt dig av de typiska drag som ska finnas i en krönika.


 
 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  SvA  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  7-9

Matriser

Sv SvA
Krönika

nivå 0
nivå1
nivå 2
nivå 3
Koppling till uppgiften
Du följer instruktionerna dåligt och din text fungerar inte som en krönika.
Du följer instruktioner och texten fungerar i huvudsak som en krönika.
Texten fungerar relativt väl som en krönika .
Texten fungerar väl som en krönika .
Innehåll
Texten saknar helt eller delvis typiska drag för genren krönika.
Texten innehåller några typiska drag för genren, t ex personliga erfarenheter, reflektion kring aktuell händelse.
Du visar relativt god genrekännedom genom att använda dig av flera typiska drag i texten.
Du visar god genrekännedom och texten är väl anpassad till syfte och mottagare.
Struktur
Texten är inte sammanhängande och den är svår att förstå. Textbindning saknas
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel
Texten är sammanhängande och strukturen är tydlig, t ex genom styckeindelning, inledning och avslutning. Textbindningen är utvecklad.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad, t ex genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning och avslutning. Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
Ordvalet fungerar inte Meningsbyggnaden fungerar inte.
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Ordvalet är varierat och passar innehållet i genren. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar innehållet i genren väl. Meningsbyggnaden är varierad och väl fungerande.
Språkriktighet
Du använder ofta fel tempus på verben. Du har för många stavfel. Din ordföljd är ofta fel. Du använder fel ord. Du gör många formfel. Du särskriver ofta ord. Du hanterar ofta inte skiljetecknen. Du skriver ofta egennamn med liten bokstav.
Du använder ibland fel tempus på verben. Du har några få stavfel. Din ordföljd är sällan fel. Du använder ibland fel ord. Du gör ibland formfel. Du särskriver ibland ord. Du hanterar ibland inte skiljetecknen. Du skriver ibland egennamn med liten bokstav.
Du använder rätt tempus på verben. Du har inga stavfel. Din ordföljd är rätt. Du använder rätt ordval. Du gör få formfel. Du särskriver inte ord. Du hanterar skilje-tecknen med få fel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: