Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige

Skapad 2017-02-15 09:17 i Gärsnäs skola Simrishamn
Grundskola 4 Geografi
Sverige arbete

Innehåll

När vi är klara med arbetet kring Sverige så kan vi:

Ord/begrepp som är kopplade till området.

Kartans uppbyggnad och tecken som finns på en karta

Sveriges karta och de olika landskapen

Ökad kunskap om ett av våra landskap

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Sverige

Sverige

På väg
Tillräckligt
Utvecklande
Väl utvecklande
Ordkunskap
Ökad kunskap om ord som är kopplade till ämnet geografi/karta/Sverige
 • Ge  4-6
Jag kan på ett enkelt sätt förklara vad ord som är kopplade till geografi betyder. Jag förklarar med en mening
Jag kan förklara vad ord som är kopplade till geografi betyder. Jag kan förklara med minst två meingar
Jag kan förklara med beskrivande ord vad ord som är kopplade till geografi betyder. Jag använder mig av synonymer för att beskriva och skriver mer än två meningar till varje ord
Sveriges Landskap
Kunna sätta ut delar el alla Sverigeslandskap
 • Ge  4-6
Jag vet hur Sverige ser ut och jag kan ca hälften av Sveriges landskap
Jag vet hur Sverige ser ut och jag kan ca 75 procent av Sveriges landskap. Jag kan sätta ut 20 av 25 landskap på rätt plats
Jag vet hur Sverige ser ut och jag kan 95 procent av Sveriges landskap. Jag kan sätta ut 23 av 25 landskap på rätt plats.
Ökad kunskap om ett landskap
Kunna redovisa kunskap om ett landskap.
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
Jag kan redovisa enkelt om ett landskap. Jag har med alla frågor och har minst två meningar till varje punkt.
Jag kan redovisa ett landskap. Jag har med alla frågor och jag har skrivit en kort text till varje punkt.
Jag kan redovisa ett landskap. Jag har med alla frågor och jag har skrivit en beskrivande text till varje punkt där jag använder mig av adjektiv för att få en tydlig bild över varje punkt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: