Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Natur och närmiljö

Skapad 2017-02-15 10:03 i Pysslingen Förskolor Solängen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
SYFTE: Syfte med denna PP är att utveckla barnens förmåga för natur och sin närmiljö. Tanken är att detta arbete ska ske under hela terminen och att vi kommer arbete i små grupper med olika projekt. Vi vill skapa större medvetenhet hos alla barn i tidig ålder för naturen och sin närmiljö.

Innehåll

Strävansmål: 

  • Respekt för allt levande och omsorg i sin närmiljö.

VAD ska utvecklas/utmanas?

Barnen ska få utveckla sin nyfikenhet och sin lust förmåga att leka och lära, utveckla sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen liksom sitt kunnande om växter och djur, utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra och utveckla sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser och tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång, musik, dans och drama.

 

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Vårt temaarbete kommer att ske i olika konstellationer. Dels i helgrupp (samlingar, skogsutflykter och promenader i närmljön) men även i våra  3 små arbetsgrupper. 1 pedagog är ansvarig för en grupp där det är 5-6 barn som ingår. Grupperna är helt uppdelade efter ålder, de äldsta är de som vi upplevt behöver utmana mest (Gul). Barnen har fått fart på sin språkliga förmåga och vi vill uppmuntra samtal, berättande och utforskande tillsammans i gruppen.

Grupp blå har barn med mellanålder och olika förkunskaper - språkmässigt men även rutinmässigt. Barnen behöver utmanas i sitt sociala samspel och utmana sin förmåga till turtagning i samtal och samspel.

Grupp röd består av de yngsta barnen på avdelningen. Barnen har olika kunskaper när det kommer till grovmotorisk utveckling men även i deras språkliga förmåga och deras förmåga att hantera rutiner. Barnen behöver utmana sin förmåga för socialt samspel med andra barn. 

 

Förberedelser:

Vi tar fram material som vi presenterar för barnen. Vi visar foton på djur, byggnader, lyssnar på sånger, läser böcker. Detta för att hitta barnens intressen så vi kan bygga småprojekt i våra grupper. Vi tar hjälp av datorn, lärplatta, böcker(biblioteket) och cd-skivor i vårt förarbete.

Aktiviteter:

Projektet kommer att presenteras vid en samling och sedan arbetas vidare med i smågrupperna. Vårt arbete i grupperna kommer då att skilja sig från varandra men är ett måste då vi utgår från barnens intressen. Vi kommer att använda oss av aktiviteter som musik, rörelse & dans, skapande, matematik, naturvetenskap och teknik. Värdegrund ska genomsyras i alla våra aktiviteter.

 

Efterarbete:

Vi kommer att i våra aktiviteter ge barnen möjlighet att reflektera över vad som skett, vad vi sett genom att titta på bilder, filmer på den genomförda aktiviteten. Detta för att lättare få kännedom om vad som gått bra i aktiviteten men även vad som behöver utmanas vidare framöver i gruppen och hos den enskilde individen.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: