Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samspel och kommunikation

Skapad 2017-02-15 10:16 i Pysslingen Förskolor Solängen Pysslingen
Förskola
Syftet: Utifrån förskolans uppdrag och barnens överenskommelser ska barnen ges möjlighet att utmanas i sin kommunikation och sociala samspel.

Innehåll

 

Strävansmål:

  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  •  
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

VAD ska utvecklas/utmanas?

Förmågor och objekt:

att lyssna,

sätta ord tankar och känslor,

att berätta,

att ställa frågor

att kommunicera med andra.

att rikta sin uppmärksamhet mot aktuell aktivitet.

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

2 barn och en pedagog som känner till barnens nuläge och proximala utvecklingszon. 

Förberedelser:

Pedagogen tar fram materialet som ska användas vid det aktuella tillfället. Pedagogen förbereder barnen på vad de ska göra genom bildschema och muntlig instruktion.

Aktiviteter:

Sångsamlingar.

Boksamtal.

Bildsamtal.

Fotosamtal.

Bollek.

Enkla spel.

Munmotoriska spel.

Turtagningsövningar.

 

Efterarbete:

Dokumentera tillsammans med barnen och samtala om vad vi gjort. Därigenom kan pedagogen lyssna in och anteckna deras tankar och ord samt se hur nästa tillfälle kan läggas upp.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: