Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna LJ

Skapad 2017-02-15 10:42 i LMH-enheten Uppsala
Planering för en enskild elev
Grundskola 5 Religionskunskap
Planering för arbetet med de 5 världsreligionerna i åk 5

Innehåll

Du kommer först arbeta självständigt i boken "Uppdrag religion". Därefter kommer vi att fylla i en tabell och titta på intervjuer med personer som tillhör de olika religionerna för att repetera och fördjupa. Vi kommer sedan använda tabellen för att jämföra religionerna. Vi ska hitta likheter och skillnader mellan religionerna.

 

Du kommer alltså att träna på att arbeta självständigt, hur du kan lära dig ta in information (studieteknik) och förmågan att jämföra religioner.

Uppgifter

 • Repetition världsreligioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
  Re  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsreg­ler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  C 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  C 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Re  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  A 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  A 6
 • Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
  Re  A 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Re  A 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
  Re  C 6

Matriser

Re
Världsreligioner

Hinduism
Judendom
Buddhism
Kristendom
Islam
Skapelseberättelse
Kan redogöra för religionens skapelseberättelse
Heliga platser
Kan redogöra för religionens heliga platser.
Högtider
Kan berätta om några av religionens högtider, hur och varför firas de?
Symboler
Kan redogöra för några av religionens symboler
Heliga skrifter
Kan redogöra för religionens heliga skrifter, namn, innehåll och hur den används idag.
Utbredning
Kan redogöra för vart på jorden religionen utövas.
Historia
Kan kort redogöra för religionens historia.
Tillämpning
Kan resonera kring hur religion kan påverka oss i vår vardag/världen.
Likheter/skillnader
Kan hitta likheter och skillnader mellan de olika religionerna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: