Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mi viaje

Skapad 2017-02-15 10:43 i Skiljeboskolan Västerås Stad
Grundskola F Moderna språk - språkval
Nu har vi gått igenom både dåtid och framtid vad gäller grammatiken. Dags då att börja med uppdraget som består av att skriva om er resa som ni har gjort, eller vill göra. Resan kan vara fiktiv eller verklig och behöver inte vara till enbart spansktalande länder, huvudsaken att ni skriver på spanska. Den främsta förmågan att visa på denna uppgift är skrivförmågan, att skriva en text och göra sig förstådd. Förmågan att använda korrekt grammatik kopplad till om resan är i dåtid eller framtid.

Innehåll

Mi viaje a...........

 

 

Börja göra en tanke karta och organisera dina tankar. Försök att använda dig av all spanska du lärt dig hittills. Resan kan vara påhittad och bara fantasier kan sätta begränsningar.

Ex på det du kan skriva om din resa:

Fakta: Vad heter landet, huvudstaden, antal invånare, officiella språk, valuta m.m
Väder: Hur ser vädret ut? 

Transportmedel: Hur åkte ni?  Flyg, båt, bil osv.

Kultur och sevärdheter: Finns det något känt i landet som lockar turister? Vad finns det för sevärdheter att besöka och upptäcka?

Mat:  Den typiska maten i landet. Vad äter man, hur äter man den?

Aktiviteter: Vad är det för planering som gäller?  Va ska / vad har ni gjort?

Packning: Vad var det du packade i din väska? Kläder och annat som passar resmålet.

Boende:  Hur och var bodde ni?   Hotell, lägenhet, vandrarhem, tält osv

Nya bekantskaper:  Lärde du känna nya människor?

Uppgifter

Matriser

M2
Matriser: Språkval 8, Moderna Språk i Spanska

Elever får motivation och undervisningar för att klara deras förmogor genom kursplan i ämnet.

Anstränga sig för studier och lära sig att utveckla deras färdigheter.
E
C
A
Förmåga att använda grammatik och kunskaper för att kommunicera och samtala. Genom intresse, åsikter, aktiviteter vardagliga situationer, händelser, sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används, berättelser instruerande och beskrivande.
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
Eleven kan förstå det mest väsenliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lungt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lungt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfata väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lungt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förmåga att lyssna
för att granska information och förstålse. Genom berättelser, dialoger, muntliga eller skriftliga texter, grammatiska strukturer, ordförråd, satser, fraser och fasta språkliga uttryck.
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Förmåga att läsa för att utveckla elevers lärande och kännedom i ämnet. Genom tydligt talat språk och texter i olika sammanhang.
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
För att underlätta sin förstålse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förstålse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förstålse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Förmåga att tala
för att förbättra uttal och intonation. Genom dialoger, beskrivningar, berättelser och språkliga strategier för att delta.
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Förmåga att skriva för
att träna kunskaper. Genom instruktioner, grammatiska strukturer, fraser, satser, frågor, svar, uttryck och skriftliga kommunikationer.
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt, tidligt och till viss del samman- hängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt, tidligt och relativt samman- hängande.
Förmåga att skapa
för att konkretisera och producera skapande redovisningar. Genom skriftliga och muntliga produk- tioner, presentationer, framställningar och uppgifter: 1, 2, 3 och 4.
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Förmåga att delta för att
förbättra och studera. Genom uttrycka sig, kommunikation, framställningar och redovisningar.
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: