Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den magiska dörren - ett romanprojekt i svenska

Skapad 2017-02-15 11:03 i Vallhamra skola Partille
Under de kommande 10 veckorna kommer du att få skriva en bok som en riktig författare.
Grundskola 4 Svenska
Under de kommande 11 veckorna kommer du att få skriva en bok som en riktig författare. Du kommer att få arbeta individuellt med en större skrivuppgift som vi kallar för Den magiska dörren. Uppgiften går ut på att du själv ska skriva och skapa nio kapitel. Som sen kommer bli en bok med namnet Den magiska dörren. Din berättelse kommer att handla om en magisk dörr och en okänd, främmande värld.

Inför varje nytt kapitel kommer du få stöd och hjälp med instruktioner. Du kommer också att få illustrera egna bilder till din text.

I arbetet kommer du att få träna på att skriva olika typer av text och att använda olika skrivregler. Du kommer även att få träna på att "rätta" din egen och andras texter.

Innehåll

Förmågor från kursplanen


Bedömning – Läraren vet att du kan när du…

 

 • använder stor bokstav, punkt, frågetecken på rätt ställe.
 • kan stava vanliga ord.
 • skapar din text, med röd tråd och tydlig inledning, handling och avslutning,
 • sätter ihop dina texter med passande bilder,
 • ser och kan berätta om dina egna och andras texter,
 • kan förbättrar dina texter, med hjälp av kamraters eller lärarens stöd/respons.
 • kunna ta muntliga och skriftliga instruktioner 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Magiska dörren

Osäker
Ganska säker
Säker
Expert
Inledning, handling och avslut.
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Jag behöver stöd för att få till en tydlig inledning, handling och avslut på mina kapitel.
Jag behöver ibland stöd för att få en tydlig inledning, handling och avslut på mina kapitel.
Jag kan arbeta självständigt och vet nästan alltid hur jag ska skriva en tydlig inledning, handling och avslut på mina kapitel.
Jag kan arbeta självständigt och vet alltid hur jag ska skriva en tydlig inledning, handling och avslut på mina kapitel.
Skiljetecken och stavning
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Jag behöver stöd för att komma ihåg att använda stor bokstav, punkt och frågetecken. Jag behöver stöd för att vara säker på hur ord stavas.
Jag kommer ibland ihåg att använda stor bokstav, punkt och frågetecken. Jag känner mig ganska säker på stavningen men chansar ibland.
Jag kommer ofta ihåg att använda stor bokstav, punkt och frågetecken. Jag känner mig säker på stavningen och stavar nästan alltid rätt.
Jag kommer alltid ihåg att använda stor bokstav, punkt och frågetecken. Jag känner mig säker på stavningen och stavar alltid rätt. Jag använder en ordlista för att kolla när jag är osäker.
Ge och ta respons
Jag kan med stöd kontrollera att de viktiga delarna i kapitlet finns med, när jag läser min egen eller andras texter.
Jag kan ganska ofta på egen hand kontrollera vad som finns med och vad som saknas, när jag läser min egen eller andras texter. Jag kan ganska ofta tala om vad som behöver förbättras
Jag kan på egen hand nästan alltid kontrollera vad som finns med och vad som saknas när jag läser min egen eller andras texter. Jag kan nästan alltid tala om vad som behöver förbättras
Jag kan på egen hand alltid kontrollera vad som finns med och vad som saknas när jag läser min egen eller andras texter. Jag kan alltid tala om vad som behöver förbättras
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: