Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten årskurs 1

Skapad 2017-02-15 11:23 i Lekstorpsskolan Lerum
Grundskola 1 SO (år 1-3) Matematik NO (år 1-3)
...

Innehåll

Du kommer att träna på:

 • Att Kommunicera
 • Förmågan att reflektera
 • Omvärldsorientering

 Vad ska du lära dig?

 • Du ska kunna uppskatta, jämföra och mäta volym.
 • Du ska kunna dokumentera dina undersökningar om vatten muntligt, skriftligt eller med bild.
 • Du ska kunna förstå och använda dig av begrepp som har med vatten att göra.
 • Du ska kunna förstå och förklara vattnets egenskaper och dess tre former; fast, flytande och gas.
 • Du ska kunna göra undersökningar om vatten, tex vad som flyter eller sjunker, vad en lösning och blandning är för något.
 • Du ska med hjälp av kartan kunna se samband mellan människors bosättning och vatten. 
 • Du ska kunna ge exempel på olika val i vardagen som kan bidra till en hållbar utveckling.
 • Du får kunna se samband i naturen.

Hur arbetar vi?

 • Vi gör undersökningar och dokumenterar
 • Vi ser på film
 • Vi läser i böcker eller på internet
 • De vuxna föreläser
 • Vi samtalar och resonerar med varandra

Mottagare:

 • Under planering

  Du visar vad du lärt dig genom att:

 • dokumentera på olika sätt
 • berätta för vuxna

 

Viktiga begrepp

volym

deciliter, dl

liter, l

fast

flytande 

gas

kokning

kondensering

smältning

avdunstning

vattnets kretslopp

flyta

sjunka

lösning

blandning

karta

sjö

hav

befolkning

invånare

stad

ort

vattenmolekyl  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: