Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturruta

Skapad 2017-02-15 13:18 i Pysslingen Förskolor Solängen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
SYFTE: Utifrån förskolans uppdrag och läroplanen ska barnen ges möjlighet att utmanas i naturvetenskap.

Innehåll

Strävansmål:

Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter och djur. 

VAD ska utvecklas/utmanas?

Förmågorna är intresse, förståelse, se samband och kunnande.

Genom objekten naturens olika kretslopp, naturen, växter och djur.

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Hela barngruppen på 16st barn i åldrarna 4-5år. En pedagog har ansvar för undervisningen och de andra pedagogerna hjälper till med de barn som behöver vägledning.

Förberedelser:

Pedagogen som tar ansvar för undervisningen tar fram de material som behövs för dagen.

Aktiviteter:

Titta i böcker om natur, växter och djur

Studera naturrutan

Följa ett kretslopp i naturen

Efterarbete:

Pedagogen dokumenterar barnens tankar och svar om de frågor som pedagogen frågar. Pedagogen och ett barn sitter vid ett tillfälle och reflekterar över bilderna som togs i skogen, sedan blir det en lärlogg.

Barnens frågor och funderingar återkopplas vid ett senare tillfälle, ex en samling, och vi letar tillsammans efter svar.

 Vi gör en bildutställning där vi kan se förändringarna i naturen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: