Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur och närmiljö- Socialt samspel

Skapad 2017-02-15 13:24 i Pysslingen Förskolor Solängen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
Syftet med denna PP är att utmana varje barns samspel och kommunikation utifrån överenskommelse

Innehåll

 

 

Strävans mål:

Att barnen ska få utmanas i sin förmåga för naturen och sin närmiljö tanken är att detta arbete ska ske under hela terminen och att vi kommer arbeta i gruppen med temat närmiljö och natur där socialt samspel står i fokus. 

VAD ska utmanas.

Förmågan till turtagning ''ge och ta'' din och min och att samarbeta 

Vi utmanar förmågan att lyssna på varandra, att uttrycka sin vilja och att bli lyssnad på.

Genomförande/HUR:

Vi arbetar med en mindre grupp med 6 barn som leds av en pedagog. Gruppen möts tis-tor mellan 9 till 10. 

 

Vem/vilka: Gruppen består av 6 barn och en pedagog. Från Tisdag till Torsdag träffas barnen i sin grupp.

 

Förberedelser:

Vi tar fram material som vi presenterar för barnen som stärker deras sociala samspel som i bilder,böcker och samlingar där barnen får prata i grupp.

Aktiviteter:

Eftersom att grupp gul består av dem äldsta barnen så fokuserar pedagogen på att utveckla barnen vidare i det sociala samspelet. I temaarbetet så får barnen kommunicera och samspela.  I och med att natur och närmiljö är temat så kommer vi att vistas ute i närmiljön i aktiviteterna får barnen öva på det sociala samspelet genom att kommunicera när barnen ex håller i kompisens hand.I aktiviteterna diskuterar vi också om hur man är en bra kompis och vilka idéer barnen har för att lösa en eventuell konflikt.Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer under tiden.

 

Efterarbete:

Vi kommer att i våra aktiviteter ge barnen möjlighet att reflektera över vad som skett, vad vi sett genom att titta på bilder, filmer på den genomförda aktiviteten. Detta för att lättare få kännedom om vad som gått bra i aktiviteten men även vad som behöver utmanas vidare framöver i gruppen och hos den enskilde individen. 
Vi kommer att dokumentera med kamera och Ipad.  Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: