Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

parklek

Skapad 2017-02-15 13:50 i Pysslingen Förskolor Solängen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
utifrån förskolans uppdrag och läroplanens mål ska barnen ges möjlighet att utmanas i lek och samarbete.

Innehåll

Strävansmål:

- barnen ska utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga.

- barnen ska utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt

förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.

 

VAD ska utvecklas/utmanas?

utifrån parkens material tex klätterställning, gungor mm så utvecklar barnen sin koordinationsförmåga,

socialt samspel samt turtagning.

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

16 barn och 3 pedagoger promenerar till olika parker i närområdet. Barnen får en ökad förståelse för trafikregler samt lär känna sin närmiljö.Vi besöker även parker då vi använder oss av den kollektiva trafiken för att ta oss dit.

Förberedelser:

Vi pedagoger söker parker och planerar för om vi ska ta med oss visst material, matsäck mm. ibland får barnen rösta om vilken park vi ska gå/åka till.

Aktiviteter:

Vi letar upp parker utifrån barnens önskemål och intressen med hänsyn till barnens utvecklingsfas för att nå deras proximala utvecklingszon.

Efterarbete:

Efter aktivitet reflekterar vi pedagoger om det varit en utmanande park. Vi sätter upp bilder som barnen kan reflektera över.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: