Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konditori 2

Skapad 2017-02-15 14:11 i Hushagsgymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Bageri- och konditorikunskap
Fortsättningskursen i konditori på hela 200p. Här fördjupar vi oss mer i ämnet konditori.

Innehåll

Särskilt vikt läggs vid punkterna 1-3 i skolverkets styrdokument. Se nedan,

1. Förmåga att planera och organisera tillverkning av bröd, bakverk och konditoriprodukter.

2. Förmåga att tillverka olika produkter utifrån trend och tradition samt använda och vårda lämpliga redskap, maskiner och annan utrustning.

3. Färdigheter i att arbeta utifrån recept och arbetsbeskrivningar.

 

Här har vi lärare förenklat lagtexten ovan ifrån skolverket så det ska bli lättare att förstå vilka fokuspunkter vi har i just den här kursen,

* Planera en produkt i rätt ordning. T ex hur bygger man en tårta från grunden. Vad börjar man med i vilken ordning. Kylvaror skall vara i rumstemperatur kortast möjliga tid. Bottnar bakas i tid för att hinna svalna. Fyllningar tillreds för att ev hinna svalna osv

* Ha koll på trender genom att läsa branschlitteratur och följa annan media som belyser vår bransch. Vetskap om de traditionella svenska bakverk, och hur de tillreds, som finns i de svenska konditorierna.

* Palett, pomeranskniv, skrapkort är konditorns viktigaste redskap och skall användas så mycket som det är möjligt.

* Kunskap om hur man rengör alla maskiner och hur delarna tas bort och sätts på plats. Vilka redskap passar till vilken vispmaskin och rätt storlek på dem.

* Kunna följa ett recept med arbetsbeskrivning sjävständigt.

* Jobba på liten yta och hålla rent och snyggt på och runt sin arbetsplats. 

* Hålla naglar klippta, ingen nagellack, inga ringar på fingrar, inga armband, noga med handtvätt, rena arbetskläder, skor som bara används i bageriet, mössa, uppsatt hår.

* Stå på båda fötterna när man arbetar, ej hänga över bordet, lätt böjda knän, om möjligt använd höj och sänkbara bord för att få rätt arbetshöjd.

* Använd rätt verktyg till rätt maskin, rätt verktyg till rätt ändamål, aldrig springa i bageriet, aldrig leka med råvaror (mjöl är inte bra att få i ögonen).

 

Uppgifter

  • Detaljplan

  • Produkt

  • Momentprotokoll

Matriser

Bag
Konditori 2

E
C
A
Ämnets syfte
Förmåga att planera och organisera tillverkning av bröd, bakverk och konditoriprodukter.
Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare tillverkning av avancerade konditoriprodukter samt genomför arbetet i viss mån metodiskt och hantverksmässigt.
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare tillverkning av avancerade konditoriprodukter samt genomför arbetet i viss mån metodiskt och hantverksmässigt.
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare tillverkning av avancerade konditoriprodukter samt genomför arbetet metodiskt och hantverksmässigt.
Förmåga att tillverka olika produkter utifrån trend och tradition samt använda och vårda lämpliga redskap, maskiner och annan utrustning.
I sitt arbete använder eleven med visst handlag vanliga tillverkningsmetoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämpliga för uppgiften. Produkten är av tillfredsställande kvalitet.
I sitt arbete använder eleven med gott handlag vanliga tillverkningsmetoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämpliga för uppgiften. Produkten är av tillfredsställande kvalitet.
I sitt arbete använder eleven med mycket gott handlag vanliga tillverkningsmetoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämpliga för uppgiften. Produkten är av god kvalitet.
Färdigheter i att arbeta utifrån recept och arbetsbeskrivningar.
Eleven följer med viss säkerhet recept och arbetsbeskrivningar.
Eleven följer med viss säkerhet recept och arbetsbeskrivningar.
Eleven följer med säkerhet recept och arbetsbeskrivningar.
Färdigheter i att utföra receptberäkningar och ekonomiska kalkyler.
I arbetet utför eleven enkla ekonomiska kalkyler och redogör översiktligt för ekonomiska konsekvenser av olika val av råvaror
I arbetet utför eleven enkla ekonomiska kalkyler och redogör för ekonomiska konsekvenser av olika val av råvaror.
I arbetet utför eleven enkla ekonomiska kalkyler och redogör för ekonomiska konsekvenser av olika val av råvaror.
Förmåga att välja och hantera råvaror.
Eleven väljer i samråd med handledare råvarorna på lämpligt sätt.
Eleven hanterar efter samråd med handledare råvarorna på lämpligt sätt.
Eleven hanterar efter samråd med handledare råvarorna på lämpligt sätt.
Förmåga att förpacka och märka färdiga produkter.
När arbetet är utfört väljer eleven med viss säkerhet lämpligt förpackningsmaterial samt förpackar och märker den färdiga produkten.
När arbetet är utfört väljer eleven med viss säkerhet lämpligt förpackningsmaterial samt förpackar och märker den färdiga produkten.
När arbetet är utfört väljer eleven med säkerhet lämpligt förpackningsmaterial samt förpackar och märker den färdiga produkten.
Förmåga att arbeta på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt.
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt sätt.
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt sätt.
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt sätt.
Kunskaper om lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Eleven motiverar översiktligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Eleven motiverar utförligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Eleven motiverar utförligt och nyanserat arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Förmåga att utvärdera arbetet och resultatet.
Eleven utvärderar arbetet och resultatet med enkla omdömen
Eleven utvärderar arbetet och resultatet med nyanserade omdömen.
Eleven utvärderar arbetet och resultatet med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: