Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden åk 2

Skapad 2017-02-15 14:29 i Munkedalsskolan Munkedal
Vi lär oss om jordens, solens och månens rörelse i förhållande till varandra, månens olika faser och stjärnbilder, planeter och stjärnhimlens utseende.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3) Svenska

Vi kommer att arbeta med temat Rymden. Vi kommer framför allt att lära oss fakta om solen, månen och jorden, deras rörelse i förhållande till varandra samt månens olika faser. Vi kommer också att titta på stjärnhimlens utseende och lära oss någon stjärnbild samt försöka svara på frågor vi har om rymden.

Innehåll

Kursplanens syfte

Att få faktakunskap om olika himlakroppar som sol, måne och planeter och deras rörelse i förhållande till varandra och hur det påverkar livet på jorden.

Att kunna delta i samtal om och på ett enkelt sätt återberätta fakta om det vi lär oss, både i tal och skrift.

Mål

 • Att kunna förklara och förstå hur jord, sol och måne rör sig i förhållande till varandra
 • Att veta att månen har olika faser
 • Att veta hur universum skapades - Big Bang
 • Att kunna förklara och förstå varför det blir natt och dag
 • Att kunna förklara och förstå varför det blir olika årstider
 • Att känna igen något vanligt stjärntecken
 • Att utveckla förmågan att berätta så att andra förstår
 • Att få kunskap om vad en faktatext är
 • Att utveckla förmågan att skriva en faktatext utifrån en tankekarta/stödord.

Arbetssätt

 • lyssna aktivt 
 • läsa fakta om rymden
 • titta på filmer
 • följa månens faser under en månad
 • skriva faktatext
 • rita, måla och skapa om rymden

 

Bedömning

Du ska kunna ;

 • delta aktivt i klassens gemensamma samlingar då vi läser, talar och visar fakta om rymden.
 • berätta om hur solen, månen och jorden rör sig.
 • ge olika exempel på hur månen kan se ut.
 • förklara vad Big Bang är för något.
 • förklara varför vi har natt och dag och olika årstider.
 • känna igen något stjärntecken.
 • kunna vilka planeter som finns i vårt solsysten
 • tala om vad det är för skillnad på en faktatext och en saga.
 • skriva faktatexter.

   

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  Bi  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  Bi  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3

Matriser

NO Sv
Tema - Rymden år 2

Återberätta planeter och stjärnor
Eleven kan till viss del redogöra för hur planeter och stjärnor bildades. Eleven kan med hjälp av stöd återberätta något om deras egenskaper.
Eleven kan i stora drag redogöra för hur planeter och stjärnor bildades och kan återge något om deras egenskaper.
Återberätta Stjärnbilder och stjärnhimmel
Eleven kan till viss del berätta något om vad stjärnbilder är och känner till ens eget stjärntecken.
Eleven kan redogöra för vad stjärnbilder är och kan berätta om sitt eget stjärntecken. Eleven förstår att stjärnhimlen ändrar utseende efter olika tider på året.
Återberätta Månen och dess faser
Eleven kan till viss del återberätta något om månen och förstår att månen har olika faser.
Eleven kan i stora drag återberätta fakta om månen och kan koppla ett par begrepp till månens faser.
Skriva faktatexter
Eleven kan återge en text och kan med hjälp av givna stödord bearbeta en faktatext.
Eleven kan skriva faktatexter med egna ord. Eleven skriver texten och kan använda enstaka expertord.
Genomförande Genomgång och diskussioner
Eleven lyssnar och kommenterar och ställer någon fråga.
Eleven lyssnar aktivt ställer frågor, kommenterar och framför åsikter.
Skapande
Kan med hjälp av stöd skapa texter, bilder, ideer m.m
Har idéer och genomför arbetet på egen hand
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: