Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp - Åk 6 lappteknik

Skapad 2017-02-15 14:51 i Påskallavikskolan Oskarshamn
Eleven ska under arbetets gång lära sig mer om broderi som teknik och uttrycksform och lära sig nya slöjdbegrepp och ord.
Grundskola 6 Slöjd
Lappteknik - inspireras och designa en egen lappteknikprodukt. I detta arbetsområde kommer vi att titta på lappteknikens historia och hur det används i nutid. Du ska inspireras av något, du väljer själv vad, och utifrån det skapa ett eget lappteknikmönster.

Innehåll

 

 

Arbetssätt och undervisning

• Powerpoint presentation av arbetet

• Lärarledd genomgång av hur man finner inspiration och designar sin egen produkt

• Lärarledd genomgång av två olika lapptekniker.

• Filmklipp om lapptekniken historia.

Arbete med slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen.

 • Du ska göra ett eget lappteknikmönster utifrån en egen inspirationskälla.

 • Du bestämmer själv vad du ska göra med din lappteknik. Det kan vara en väska, klädesplagg, örngott eller något annat som du själv kommer på.

 • Du ska göra en skiss på din produkt där du visar vilken färg form och storlek ditt arbete ska ha.

 • Du kommer att få skära till delarna med rullkniv och sedan dekorera med olika tekniker såsom tryck, broderi, applikation mm.

 • Under din arbetsprocess skall du skriva ner stödord och minnesanteckningar. För att efter slöjdarbetet är klart skriva en utvärdering där du berättar om din arbetsprocess och resultat. Vilken/vilka tekniker du använt och hur din arbetsprocess har varit. Hur blev resultatet? Du skall även berätta hur du har gjort för att bidra till en god arbetsmiljö i slöjden

"Utbildning och fostran är i djupare mening om att överföra och utveckla ett kulturarv - värden, traditioner, språk, kunskaper - från en generation till nästa." (Lgr 11, kap 1, s 9)

Visa vad du lärt dig

I slöjden tittar vi på hela arbetsprocessen från planering till genomförande till utvärdering. Du visar vad du kan genom att arbeta på lektionerna, att du använder tidigare kunskaper och tar till dig nya. Vi bedömer inte vad du kan utan vad du visar att du kan.

 

Tidsram

Tidsramen på arbetet beror på hur detaljrikt och avancerat arbete du gör

Bedömning

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
  Sl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: