Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eldorado, 4B. Kap. 6 Längd, omkrets, skala och tabeller. Kap. 6 Eldorado 4B

Skapad 2017-02-15 15:13 i Regnbågsskolan Gullspång
Vi ska arbeta med olika längdenheter såsom millimeter, centimeter, decimeter, meter, kilometer och mil. Vi kommer även att arbeta med förstoringar och förminskningar och att läsa tabeller.
Grundskola 4 Matematik
Vi kommer att arbeta med längdenheterna mil, km, m, dm, cm och mm. Skala och tabeller av olika slag samt division ska vi bekanta oss med i detta kapitel.

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

Underrubrik 1

 

Underrubrik 2

Underrubrik 3

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Längd, omkrets, skala och tabeller. Kap. 6 Eldorado 4B

Längdmätning med omkrets

Steg 1
Steg 2
Mäta sträckor i mm och cm
Jag ritar en sträcka och mäter den och anger den i hela cm.
Jag ritar en sträcka och mäter den och anger den i dm, cm eller mm.
Skriva längder i mm och cm
Jag anger längder i både mm och cm. Jag omvandlar från mm till cm. Ex. 157 mm = 15 cm och 7 mm.
Jag anger längder i både mm och cm. Jag omvandlar från mm till cm och från cm till mm. Ex. 157 mm = 15 cm och 7 mm och 98 cm = 980 mm.
Enhetsomvandling från m till mm
Jag omvandlar meter till dm och cm. Ex. 2,4 m = 24 dm = 240 cm eller till 2 m och 40 cm eller 2 m och 4 dm.
Jag omvandlar meter till dm, cm och mm. Ex. 2,531 m = 2 m, 5 dm, 3 cm och 1 mm eller 25 dm, 3 cm och 1 mm.
Enhetsomvandling från m till mil
Jag omvandlar enheten meter till km. Ex. 6000 m = 6 km och 22 000 m = 22 km.
Jag omvandlar enheten meter till mil. Ex. 12 000 m = 1 mil och 2 km eller 1,2 mil. Jag redogör för min tankegång då jag omvandlar.
Kunna avgöra rimligheten vid längd
Jag avgör rimligheten i hur långt eller brett föremål är. Då använder jag mig av måtten cm och m. Ex. Hur långt kan ett bord vara som du har hemma? a) 180 cm eller b) 180 m.
Jag avgör rimligheten i hur långt och brett föremål är. Då använder jag mig av måtten m, dm, cm och mm. Ex. En matsked kan vara a) 195 mm b) 195 cm c) 195 dm d) 195 m.
Omkrets
Jag mäter föremål med linjal och uttrycker omkretsen och nämner en enhet.
Jag mäter föremål med linjal eller snöre och uttrycker föremålets omkrets och anger relevant enhet.

Skala

Steg 1
Steg 2
Förståelse för begreppet skala och skaluttryck
Jag redogör för när en bild kan förminskas eller förstoras. Jag ger även några exempel på det.
Jag redogör för när en bild kan förminskas och förstoras. Jag berättar om vad begreppet skala innebär och vad anledningen är till att vi räknar med skala.
Tolka och avbilda enkla skalor
Jag tolkar och avbildar föremål som är ritade i skala 1:4 och 3:1.
Jag tolkar och avbildar föremål som är ritade i skala 1:4, 3:1 och även andra skalor. Jag nämner att skala 1:4 betyder att bilden/saken är förminskad fyra gånger. 1 cm på bilden är 4 cm i verkligheten.
Välja lämplig skala
Jag redogör för vilken skala några föremål är avbildade på. Här beskriver jag skalor där föremålet är förminskat (1:2, 1:3, 1:4).
Jag redogör för vilken skala några föremål är avbildade på. Här beskriver jag skalor som förminskar och förstorar(1:2, 1:3, 1:4 och 2:1, 3:1 samt 4:1)Ex. Jag redogör för mina tankar kring liknande uppgifter: Ett gem visas på en bild i verklig storlek. Två andra bilder på gem visas också. Vilken bild är i skala 3:1? I vilken skala är det andra gemet avbildat?
Tolka en ritning
Jag tolkar en ritning på ett hus eller liknande och kan avgöra husets längd och bredd utifrån angiven skala.
Jag tolkar en ritning på ett hus eller liknande och kan avgöra husets längd och bredd utifrån angiven skala. Jag redogör för följande: Huset är 30 mm långt på bilden och är då 30 meter i verkligheten när skalan är 1:1 000 d v s 1 mm motsvarar 1 m i verkligheten.
Tolka en ritning
Jag tolkar en ritning i en kartbok utifrån skalan som anges. Jag anger ut hur långt det är mellan olika orter på ett ungefär.
Jag tolkar en ritning i en kartbok utifrån skalan som anges. Jag anger ut hur långt det är mellan olika orter på ett ungefär. Jag redogör för hur jag kom fram till avståndet mellan orterna.

Tabeller

Steg 1
Steg 2
Läsa av en busstidtabell och dess begrepp
Jag redogör för hur jag tänker då jag läser av en busstidtabell.
Jag redogör för hur jag tänker då jag läser av en busstidtabell. Jag anger hur lång tid bussturen varar i minuter och/eller timmar. Jag redogör för avgång och ankomst och dess betydelse i tabellen.

Förmågor

Steg 1
Steg 2
Rimlighetsbedöma
Jag bedömer rimligheten i mina svar och anger ett led i hur jag tänker.
Jag bedömer rimligheten i mina svar och anger flera led i hur jag tänker. Jag redogör alltså för hur jag har resonerat kring svarens rimlighet.
Reflektera över sitt eget lärande
Jag förklarar hur jag gör när jag räknar olika uppgifter. Jag talar om vilket sätt som är lättast att räkna på.
Jag förklarar hur jag gör när jag räknar olika uppgifter. Jag redogör i ord men även i siffror och andra matematiska tecken hur jag löser olika uppgifter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: