Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa och skriva på bästa svenska

Skapad 2017-02-15 16:59 i Montessoriskolan Vaxholm Grundskolor
Arbete i läsning och skrivning med fokus på skillnaden mellan fakta- och sångtexter.
Grundskola 3 Svenska
Du kommer att få träna på att läsa och förstå texter med fantasi samt texter med fakta. Du kommer att få arbeta med att skriva spännande sagor med tydlig handling. Du kommer att få träna på att läsa enkla faktaböcker för att söka information och därefter skriva egna faktatexter.

Innehåll

Ämne: Svenska

Mål 1: Att kunna läsa och förstå ("läsa mellan raderna") skönlitterära texter och sakprosa. 

Mål 2: Att kunna skriva med tydligt innehåll. 

 

Centralt innehåll:

Lässtrategier för att förstå och tolka texter

Strategier för att kunna skriva olika typer av texter

Enkla former för textbearbetning t ex kamratläsning med "tre stjärnor och en önskan", gemensam rättning av gamla anonyma elevarbeten

Träna på både handstil och att skriva på dator

Interpunktion

Regler för stor och liten bokstav

De tre stora ordklasserna: substantiv, verb och adjektiv

Stavningsregler i svenska, för t ex ng- och sj-ljud

Att ha en tydlig början, ett tydligt innehåll samt en tydlig avslutning i sina fria berättelser

 

 

Undervisning: 

Vi använder oss av:

datorer 

skrivstil

texter ur faktaböcker t ex om vår hembygd Vaxholm

gamla anonyma elevarbeten

läromedlet Uppdrag Språklyft ( Skolverket )

läromedlet Pilen

stavningsregel-lådor för de olika språkljuden i svenska

de egna elevarbetena

korsord

att skriva för olika målgrupper t ex för förskolebarnenKonkreta mål:

Du kommer träna att skriva dina egna sagotexter med en tydlig början, en tydlig handling och ett tydligt slut.

Du kommer träna att skriva dina faktatexter genom att använda speciella ord som hör till det du skriver om. Vi kommer att diskutera skillnader av ordval för fakta- och sagotext. Du kommer även att få träna på att skriva om något som du läst i en faktatext  i en bok eller på internet. 

Du kommer träna på att berätta om det vi läser tillsammans.

Du kommer att öva dig på att använda olika lässtrategier som att koppla texten till egna  upplevelser.

 

Bedömning:

Du kommer bli bedömd beroende på om du 

 •  kan svara på direkta frågor om texten samt dra egna slutsatser.

 •  kan koppla det du läser till verkliga händelser, andra berättelser eller egna erfarenheter.

 • skriver dina sagotexter så att de innehåller en tydlig början, en tydlig handling och ett tydligt slut.

 • skriver dina faktatexter genom att använda speciella ord som hör till det du skriver om. 

 • i dina faktatexter har med några av de viktigaste delarna av det du läst.

 • kan använda dig av de mest grundläggande regler vad det gäller meningsbyggnad, stor/liten bokstav, interpunktion samt stavning.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: