Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering vårterminen 17

Skapad 2017-02-15 17:48 i Talgoxen Haninge
Förskola
Våra pedagogiska tankar kring vår gemensamma projekt "Bygga drömvär(l)den".

Innehåll

Under kommande läsår kommer vi på Sjöhästen fortsätta arbeta med vårt gemensamma projekt; ”Bygga drömvär(l)den”. Vi har där valt att fokusera på barnens identitetsutveckling, kommunikation och relation. Vi kommer arbeta kring och beröra kunskaper inom skapande, materialkännedom, teknikkännedom och en baskunskap om naturvetenskapliga läroprocesser. Vi har tidigare terminer lagt en grund inom områden så som empati, identitetsutveckling, relationsskapande och tillvarata vårt material och våra miljöer. Dessa kommer vi fortsätta utveckla tillsammans med barnen.

Under vårterminen kommer vi fortsätta djupdyka och fördjupa oss inom barns kommunikation och relation till varandra, material, tekniker och miljö. Barnens identitetsskapande arbete är vårt huvudfokus och vi kommer bygga vidare på våra grundläggande värden. Så som empati, respekt, tilltro, närhet, trygghet, hänsyn, omsorg och hållbarhet. Till vår hjälp i vårt projektarbete använder vi oss av Babblarna. Babblarna är utvecklade i samarbete med professor Irene Johansson som är grundare av Karlstadmodellen och språkträningen riktar sig till barn i tidig språkutveckling. Vi kommer knyta ihop förskola och hem och få med oss er föräldrar i vårt arbete genom att arbeta med vår egna Babbel Jiji.

Vårt syfte med vårt projekt är att vi vill ge våra barn grundläggande värden om allas lika värde, olikheter är bra, empati, relationsskapande, omsorg om varandra/material/miljö, hänsyn, respekt, tillit till sig själv, social hållbarhet. Även grundläggande kunskaper inom estetiska läroprocesser så som materialkännedom, teknikkunskaper och förståelse inför dessa. Detta gör vi med hela kroppen, vi lär, upptäcker och utforskar med alla sinnen. "Learn by doing". Vi vill att barnen får en positiv tilltro till sig själv och att barnet vågar utforska med lust och nyfikenhet.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: