Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En pusselbit av min familjs liv 2017

Skapad 2017-02-15 22:52 i _Lillskolan Helsingborg
Grundskola 1 – 3 Bild Svenska Musik SO (år 1-3)
Varje liten sak som sker i våra liv är en liten pusselbit i hela livet. Även det som dina föräldrar, mormor och morfar eller farmor och farfar varit med om har påverkat ditt liv. Vad är du nyfiken på att få veta mer om? Vad vill du berätta om för pusselbit i ditt liv?

Innehåll

Uppdrag:

Under kommande vecka ska du göra en liten film - en dokumentär historia med hjälp av 3-5 bilder, ljud och musik. (filmen ska bli ca 5 min)

 

Här kan du se ett exempel:

http://www.youtube.com/watch?v=09QtLKchRq0&feature=youtu.be

 

Målet med undervisningen är att utveckla din förmåga...

 • att berätta så andra förstår med hjälp av bild och ljud  t.ex. tal, musik, ljud...
 • att söka information om händelser, platser och personer i din egen historia
 • att reflektera kring likheter och skillnader om livet förr och nu
 • att reflektera kring saker som kan ha påverkat hur ditt liv är idag

Så här kommer vi att arbeta:

 • Leta fram bilder på personen + den historiska miljön
 • Intervjua personen eller någon som kände honom/henne
 • Skriva manus med hjälp av informationen du samlat och bilderna. (gör en storyboard)
 • Skapa en film där du berättar/förklarar storyn, använd t.ex. följande program:

 

Vi kommer att arbeta med följande centrala innehåll:

....

Detta kommer vi att bedöma:

 • hur du kan återberätta om något i ditt liv med hjälp av ord,bild och musik
 • hur du kan söka information från olika källor och reflektera kring om de är sanna eller ej
 • hur du kan ge exempel på likheter och skillnader i livet förr och nu
 • hur du kan ge exempel på hur t.ex. händelse eller personer har påverkat ditt liv fram till  idag

Uppgifter

 • Ni ska

 • Saga om mitt liv

 • Mitt liv

 • Sagan om....

Kopplingar till läroplanen

 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
  Gr lgr11
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön.
  Gr lgr11
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: