Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekvationer, sannolikhet och statistik åk 8

Skapad 2017-02-16 09:09 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 8 Matematik
Nu tränar vi på att lösa ekvationer. Även sannolikhetslära kommer vi att arbeta med. Hur stor är sannolikheten att få ett klöver när du drar ett kort i en kortlek?

Innehåll

 

Konkretisering

Under detta arbetsområde ska eleven få möjlighet att utveckla sin förmåga att

 • teckna, lösa och pröva lösningar till ekvationer
 • använda och värdera olika metoder för ekvationslösningar
 • förklara, motivera och resonera kring begrepp inom området
 • uttrycka sannolikhet i bråkform och procentform samt beräkna olika former av sannolikhet
 • tolka och använda olika sorters diagram för att beskriva samband
 • beskriva resultat från undersökningar i tabeller och diagram
 • värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang

Undervisning/arbetssätt

För att eleven ska få utveckla sina förmågor inom detta område kommer vi att ha gemensamma genomgångar, praktiska övningar, diskussioner samt enskilt arbete. Vi kopplar på ett naturligt sätt det matematiska kunnandet till vardagliga situationer enligt Lgr 11. Vi kommer att avsluta området med ett prov. 

Bedömning

Bedömning av området görs efter provet. Bedömning sker på allt eleven har visat under området.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
  Ma  7-9
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Ekvationer, sannolikhet och statistik åk 8

Problemlösningsförmåga

Når inte upp till målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tolka och förstå problem
Påbörjad lösning saknas
Lösning påbörjad som visar viss förståelse för problemet
Lösning som visar på förståelse för problemet
Korrekt lösning av hela problemet
Välja/använda strategier och metoder
Väljer/använder metoder som ej är lämpliga för problemet
Väljer/använder metoder som oftast fungerar för problemet
Väljer/använder metoder som fungerar för problemet
Väljer/använder metoder som alltid passar bra till problemets karaktär
Föra underbyggda resonemang om alternativa tillvägagångssätt
Kan inte hitta alternativa tillvägagångssätt
Förstår att det finns alternativa tillvägagångssätt
Kan välja och visa olika tillvägagångssätt med någon motivering
Kan välja, beskriva och visa olika tillvägagångssätt med godtagbar motivering
Föra underbyggda resonemang om resultatens rimlighet
Bortser från resultatets rimlighet
Inser oftast när resultatet är orimligt
Kan bedöma resultatens rimlighet i förhållande till problemet med någon motivering
Kan bedöma resultatens rimlighet med tydlig motivering

Begreppsförmåga

Når inte upp till målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beskriva och för resonemang om begrepp
Kan inte på egen hand förklara matematiska begrepp
Beskriver begrepp och ger exempel på någon likhet eller skillnad mellan matematiska begrepp
Beskriver begrepp och ger exempel på likheter och skillnader mellan matematiska begrepp
Beskriver begrepp och ger exempel på hur de relaterar till varandra

Procedurförmåga

Når inte upp till målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Algebra
Kan inte på egen hand utföra enkla beräkningar inom algebra
Kan utföra enkla beräkningar inom algebra med tillfredsställande resultat
Kan utföra beräkningar inom algebra med gott resultat
Kan med effektiva metoder utföra beräkningar inom algebra med mycket gott resultat
Sannolikhet
Kan inte på egen hand utföra enkla beräkningar inom sannolikhet
Kan utföra enkla beräkningar inom sannolikhet med tillfredsställande resultat
Kan utföra beräkningar inom sannolikhet med gott resultat
Kan med effektiva metoder utföra beräkningar inom sannolikhet med mycket gott resultat
Statistik
Kan inte på egen hand utföra enkla beräkningar inom statistik
Kan utföra enkla beräkningar inom statistik med tillfredsställande resultat
Kan utföra beräkningar inom statistik med gott resultat
Kan med effektiva metoder utföra beräkningar inom statistik med mycket gott resultat

Kommunikationsförmåga

Når inte upp till målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Redogöra och samtala om tillvägagångssätt
Kan inte redogöra och samtala om sitt tillvägagångssätt
Kan i de flesta fall redogöra eller samtala om sitt tillvägagångssätt
Kan på ett bra sätt redogöra eller samtala om sitt tillvägagångssätt
Kan på ett bra och effektivt sätt redogöra eller samtala om sitt tillvägagångssätt
Matematiskt språk
Använder inte ett matematiskt språk
Använder i de flesta fall ett matematiskt språk
Använder ett matematiskt språk på ett korrekt sätt
Använder ett utvecklat matematiskt språk på ett korrekt sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: