Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och luft

Skapad 2017-02-16 10:27 i Gamla Förslöv F-6 Båstad
Grundskola 2 NO (år 1-3) SO (år 1-3) Svenska
Vi kommer att lära oss mer om vatten och luft fram till påsk.

Innehåll

Undervisning - vi kommer att: 

Följa instruktioner för att utföra experiment. 

Experimentera med vatten och luft, t.ex. Temperatur i luften och se vad som flyter i vatten. 

Lära oss om vattnets kretslopp. Skapa en faktatext om vattnets kretslopp med bild och text.

Dokumentera våra experiment med bild och text i form av labbrapporter.

Lära oss om våra världshav samt vilka olika typer av vatten vi har på jorden (saltvatten, sötvatten, dricksvatten). 

Skriva faktatexter.

 

 

Bedömning, se bedömningsmatris. 

Vi kommer att bedöma elevens förmågor enligt bedömningsmatrisen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3

Matriser

NO Sv SO
Vatten och luft

Luft
Träna mer
Godtagbara kunskaper
Du ger exempel på vad som är typiskt för luft och jämför det med egna iakttagelser.
 • NO   3
Med stöd ger du exempel på vad som är typiskt för luft och jämför det med egna iakttagelser.
Du ger exempel på vad som är typiskt för luft och jämför det med egna iakttagelser.
Du kan söka information från en källa någon visar för dig. Du skriver en faktatext med den viktigaste informationen.
 • Sv   3
Du kan med stöd söka information från en källa någon visar för dig. Du skriver en faktatext med den viktigaste informationen.
Du kan söka information från en källa någon visar för dig. Du skriver en faktatext med den viktigaste informationen.
Du använder orden luft, gas, syre, lufttryck och föroreningar i din faktatext.
 • Sv   3
Du använder få (1-2) ämnesspecifika ord i din text.
Du använder flera ( >2 ) ämnesspecifika ord i din text.

Vatten
Träna mer
Godtagbara kunskaper
Du ger exempel på vad som är typiskt för vatten och jämför det med egna iakttagelser.
 • NO   3
Med stöd ger du exempel på vad som är typiskt för vatten och jämför det med egna iakttagelser.
Du ger exempel på vad som är typiskt för vatten och jämför det med egna iakttagelser.
Du undersöker vad en lösning och en blandning är för något. Du beskriver vad lösningar och blandningar är med text och bild.
 • Sv   3
 • NO   3
Du behöver stöd för att undersöka vad en lösning och en blandning är för något. Du beskriver vad lösningar och blandningar är med text och bild.
Du undersöker vad en lösning och en blandning är för något. Du beskriver vad lösningar och blandningar är med text och bild.
Du jämför dina resultat med andras. Lika / olika resultat?
 • NO   3
Med stöd jämför du ditt resultat med andra genom att nämna en sak som är lik eller skiljer.
Du jämför dina resultat med andras och kan nämna flera olika likheter och skillnader.
Du beskriver vattnets kretslopp med bild och text. Du använder då ord som finns med i det centrala innehållet.
 • Sv   3
 • Sv   3
Du kan med stöd beskriva vattnets kretslopp med bild och text.
Du beskriver vattnets kretslopp med bild och text. Du använder då ord som finns med i det centrala innehållet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: