Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Experiment

Skapad 2017-02-16 10:33 i Pysslingen Förskolor Myrängens Förskola Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
Syftet är att ge Barnen möjlighet att utforska kemiska processer och naturliga fenomen samt utmana dem i sin förmåga att se samband.

Innehåll

Strävansmål:

- Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv. 

- Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

-Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang

-Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap 

-att varje barn få möjlighet att utveckla tillit i sin egen förmåga

VAD ska undervisningen utmana.

Förmågor som utmanas/utvecklas I denna aktivitet är:

Förmågan att visa empati,engagemang och nyfikenhet, observera och reflektera, fungera I grupp, förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter, tillit i sin egen förmåga

objekt som används I denna aktivitet är: 

exprimentet, pedagogen 

 

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Denna aktivitet kommer vi göra i mindre grupper, vi gör det en gång i veckan samma dag och samma tid, och det är samma pedagog som håller i den här aktiviteten tillsammans med ett nytt barn vid varje tillfälle

Förberedelser:

Att leta fram experiment och förbereda aktiviteten

fråga vilket barn som vill hålla aktiviteten 

Aktiviteter:

Experiment

Gruppstärkande aktiviteter 

 

Efterarbete:

Lärloggar där barnen är delaktiga och får möjlighet att reflektera kring sitt lärande

utverdering av den pedagogiska planeringen för Experiment 

Arbetslagsmöten där pedagogerna reflekterar kring hur lärandet slagit an på barnen

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: