Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik Värme, kyla och väder

Skapad 2017-02-16 10:34 i Östra Karups skola Båstad
I detta område kommer vi att titta på värme, kyla och väder ur ett fysiskt perspektiv. Hur det går till och uppkommer t.ex. vindar.
Grundskola 4 Fysik NO (år 1-3)

Här kommer vi att fundera på och leta svaret på frågorna: Hur kan det blåsa? Varför svalnar en kopp varm choklad om den får stå ett tag? Hur kan vi spara värmen i husen? Vad är dimma?

Innehåll

                                        

 V.2 - 10

Under arbetsområdet kommer vi att lära oss mer om olika

väderfenomen och ta reda på varför solen är viktig för livet på jorden.

 

MÅL från Lgr 11 kapitel 1 och 2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

 

Syfte:   

Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle, (FY)

Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik. (FY)

Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället. (FY)

 

CENTRALT INNEHÅLL – vilka delar av centrala innehållet behandlas


Fysiken i naturen och samhället Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället. (Fy 4-6)

Fysiken i naturen och samhället Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid. (Fy 4-6)

Fysiken och vardagslivet Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering. (Fy 4-6)

Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering (FY 4-6)

 

KONKRETISERING/ så här gör vi:

Vi arbetar med vår lärobok ”Koll på NO”

Vi tittar på filmer och diskuterar innehållet.

Övningsuppgifter och laborationer

Gemensamma genomgångar och diskussioner

Vi kommer att träna på att använda begrepp inom arbetsområdet för att beskriva och förklara fenomen kring värme, kyla och väder.

 

Konkreta mål

När du har arbetat med detta område ska du:

* veta varför solen är viktig för livet på jorden.

* kunna ge exempel på hur värme kan sprida sig.

* Kunna förklara hur vindar uppstår.

* veta hur moln, regn och snö bildas.

* kunna förklara vad som menas med väderprognos och ge exempel på hur man kan mäta väder.

* Visa att du vet hur man fyller i en laborationsrapport.

 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
förklara varför solen är viktig för livet på jorden

Göra en väderprognos

Göra en Laborationsrapport                                     

Använda begreppen värme, kyla och väder.

Matriser

NO Fy
Värme, kyla och väder

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förklara varför solen är viktig för livet på jorden.
Du förklarar kortfattat och med stöd
Du förklarar kortfattat.
Du förklarar utförligt.
Göra en väderprognos
Du gör en enkel väderprognos
Du gör en väderprognos som innehåller de flesta begrepp som hör till.
Du gör en väderprognos som innehåller relevanta begrepp på ett sakligt vis.
Laborationsrapport
Du gör en mycket enkel labbrapport.
Du gör en labbrapport som har med de flesta delar och till vis del resonerar om experimentet.
Du gör en utförlig labbrapport där du har med alla delar och resonerar om experimentet.
Begrepp
Du kan beskriva eller förklara något av begreppen värme, kyla och väder i vardagliga termer
Du kan beskriva eller förklara något av begreppen värme, kyla och väder i vardagliga termer. Du kan dessutom ta hjälp av kunskaper i naturvetenskap för att beskriva eller förklara begreppen.
Du kan använda begreppen värme, kyla och väder på ett korrekt och relevant vis. Du använder dessutom kunskaper i naturvetenskap för att beskriva eller förklara begreppen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: