Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fast eller flytande åk 1

Skapad 2017-02-16 10:43 i Blötbergets skola Ludvika
Under månaderna april och maj kommer vi att arbeta med NTA-lådan, fast eller flytande.
Grundskola 1 NO (år 1-3) Svenska Svenska som andraspråk
Genom enkla naturvetenskapliga undersökningar får eleven kunskaper om materials egenskaper samt enkla lösningar och blandningar.

Innehåll

Vad ska vi lära oss. Varför just detta?:

Du skall utveckla din förmåga att:

 • Känna till enkla lösningar och blandningar.
 • Känna till hur man sorterar material utefter deras utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
 • Kunna göra en undersökning utifrån en muntlig instruktion.
 • Kunna beskriva dina undersökningar muntligt.

Hur ska vi lära oss detta:

Undervisning

 • Du får arbeta utifrån flera olika uppdrag i NTA:s tema "Fast eller flytande".
 • Du kommer att få träna på att gissa vad som kommer att hända när du gör en undersökning.
 • Du kommer att få göra naturvetenskapliga undersökningar och dokumentera undersökningarna med hjälp av bild och text.
 • Vi kommer tillsammans i grupp samtala kring vad vi upptäckte under laborationerna.

 

 

Vad som kommer att bedömas:

Du kommer bedömas utifrån din förmåga att:

 • att använda de ord och begrepp som hör till arbetsområdet fast eller flytande.
 • att genomföra undersökningar
 • förstå en muntlig instruktion
 • delta i diskussioner

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa att du kan:

 • sortera några föremål utifrån deras olika egenskaper
 • enkla undersökningar som handlar om vatten
 • dokumentera dina undersökningar
 • delta i samtal utifrån dina undersökningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.
  SvA   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Sv SvA
Fast eller flytande åk 1

Fast eller flytande

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sortera föremål utifrån deras egenskaper.
Du kan med hjälp av frågor sortera några föremål utifrån deras egenskaper.
Du kan med hjälp av lärare sortera några föremål utifrån deras egenskaper.
Du kan sortera några föremål utifrån deras egenskaper.
Utföra enkla undersökningar.
Du kan med hjälp av en lärare utföra enkla undersökningar.
Du kan tillsammans med en kamrat avsluta en enkel undersökning med visst stöd av lärare.
Du kan tillsammans med en kamrat påbörja, genomföra och avsluta en enkel undersökning.
Dokumentera dina undersökningar.
Du kan dokumentera dina undersökningar med bilder.
Du kan dokumentera dina undersökningar med bilder och ord.
Du kan dokumentera dina undersökningar med en enkel text.
Delta i samtal utifrån dina undersökningar.
Du deltar i samtal utifrån frågor från din lärare eller kamrat.
Du deltar i samtal.
Du deltar i samtal och ställer egna frågor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: