Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattefrukt

Skapad 2017-02-16 14:04 i Pysslingen Förskolor Myrängens Förskola Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
Syftet med mattefrukt är att alla barn ska få möjlighet att utforska matematik i olika former.

Innehåll

Strävansmål

 • att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras   problemställningar.
 • att varje barn utvecklar sin förståelse för olika storlek och sortering.
 • att varje barn utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang

 

VAD ska utvecklas/utmanas?

Förmågor :

 • utveckla sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.
 • utveckla sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • utveckla sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang

Objekt:

 • Frukt
 • Pedagog
 • Matematiska diskussion
 • Barn

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Alla barnen blir inbjudet till denna aktivitet, en pedagog som håller i samlingen och delar frukten, de andra pedagogerna är med och stöttar.

Förberedelser:

Har förberett frukt och skärbräda, kniv samt frukt underlägg.

Aktiviteter:

Gemensam samling

Medforskande pedagog som tillsammans med barnen för matematiska diskussioner och ställer öppna frågor.

 

Efterarbete:

Lärloggar där barnen är delaktiga och får möjlighet att reflektera kring sitt lärande.

Pedagogerna i arbetslaget diskutera över den pedagogisk planeringen och utveckla vidare den om det finns behov

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: