Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt trollet trulle

Skapad 2017-02-16 14:13 i Pysslingen Förskolor Myrängens Förskola Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
Syftet är att utmana och utveckla barnen i sin proximala utvecklingszon samt öka deras kunskaper inom ämnesområdena genom en fantasifull och lustfylld aktivitet. Här genom att ha Trollet Trulle som en spännande karaktär att följa och få lustfyllda uppdrag/aktiviteter och kunskaper ifrån.

Innehåll

Strävansmål:

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
 • Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,

VAD ska undervisningen utmana.

Förmågor: leka och lära, lyssna, reflektera, ge uttryck för egna uppfattningar, förstå andras perspektiv, leka med ord,berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera, kommunicera med andra.

Objekt: Trollet trulle, lustfyllda aktiviteter, brev med uppdrag/information, 

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Vi kommer att möta Trollet Trulle i helgrupp då vi får brev av honom i vår brevlåda inne på avdelningen men uppdragen som vi får kan göras i både helgrupp och smågrupper, beroende på vad det är. En pedagog håller i samlingen. 

Förberedelser:

Pedagogerna måste följa barnens lärande och utveckling för att ta reda på vad alla barns proximala utvecklingszon är och kartlägga verksamhetens innehåll så att alla barn får vad de har rätt till utifrån läroplanen och möts inom alla ämnesområden och utifrån detta planera de olika uppdragen eller informationen som Trollet Trulle ska ge barnen. 

Aktiviteter:

Vi samlas tillsammans på den röda mattan för att tillsammans öppna brevlådan där Trollet Trulle lämnar post till oss en gång i veckan. I breven finns information om olika ämnen så som länder, djur,kulturer, mm eller lekar och uppdrag som vi ska göra, antingen i helgrupp eller i våra smågrupper. 

Efterarbete:

Lärloggar där barnen är delaktiga och får möjlighet att reflektera kring sitt lärande

utvärdering av den pedagogiska planeringen för Trollet trulle vid checkpoint samt reflektera kring hur lärandet slagit an på barnen

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: