Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott år 1 v. 9-13

Skapad 2017-02-16 18:34 i Gärsnäs skola Simrishamn
Grundskola 1 Idrott och hälsa
Under detta området ska du få komma med förslag på olika aktiviteter och utveckla din förmåga att leda dina kamrater i aktiviteter.

Innehåll

Syfte: 

Du ska utveckla din förmåga och ditt intresse för att vara aktiv och hitta rörelseglädje i olika slags aktiviteter. Du ska utveckla din förmåga i att planera, genomföra och leda dina kamrater i aktiviteter. Du ska också utveckla din förmåga till samarbete och respekt för andra.

Så här ska vi arbeta: 

Du lämnar förslag på minst tre olika aktiviteter som du kan förklara och leda inför dina kamrater.

Du kommer, när du leder en aktivitet, bli kamratbedömd utifrån:

 • tydliga instruktioner
 • kunde reglerna 
 • vågade vara ledare (dvs vågade säga till om någon inte följde reglerna)
 • tryggheten i att prata inför andra

Du som inte leder en aktivitet kommer träna på att följa instruktioner och regler från kamrater samt tydligt och på ett bra sätt formulera din bedömning av kamraten.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Idrott och hälsa 1-3

Idrott och hälsa

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • Idh   röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh   planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh   genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh   förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
.

Du har utvecklat förmågan

.
Idrott och lekar
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  4-6
Jag deltar.
Jag visar intresse.
Kan delta i rörelseaktiviteter och i olika lekar.
Kan ta ansvar för sig själv vid lekar och spel samt kan följa regler.
Börjar visa hänsyn till andra i gruppen vid olika lekar och spel. Börjar hantera med- och motgångar. Visar förståelse för regler.
Ledarskap och delaktighet
 • Idh
Jag deltar.
Jag visar intresse.
Kan komma med förslag på enstaka aktiviteter.
Kan komma med förslag på olika aktiviteter.
Kan acceptera majoritetsbeslut av klassen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: