Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instrument samlingen

Skapad 2017-02-16 20:35 i Pysslingen Förskolor Myrängens Förskola Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
Syftet med instrument samlingen är att känna och lära olika instrumentet och barnen får uttrycka sig genom rörelse och dansa.

Innehåll

Strävansmål

 

 • att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning
 • att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • att varje barn utvecklar samspel med och mellan barn, barns delaktighet och inflytande samt vid vilka tillfällen som barnen upplever verksamheten som intressant, meningsfull och rolig,

 

VAD ska utvecklas/utmanas?

Förmågor:

 • utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning
 • utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • utveckla sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, och dans
 • utveckla samspel med och mellan barn, barns delaktighet och inflytande samt vid vilka tillfällen som barnen upplever verksamheten som intressant, meningsfull och rolig,

Objekt:

 • Pedagog
 • Barnen
 • Instrument

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Alla barn kommer att erbjudas till instrument samlingen med en pedagog som föra samlingen och en pedagog som stöttar till.

Förberedelser:

 • Pedagogen tar fram instrumentet och lägga dem på röda mattan
 • Barnen välja själva ett instrument att spela med.

 Aktiviteter:

Det är olika aktiviteter:

 1. Barnen spelar med instrumentet och rör på sig/danser samtidigt.
 2. stop dance: pedagogen spelar ett instrument. Alla dansar till musikinstrument, när pedagogen sluttar att spela instrument och det blir tyst skall barnen sätta sig på golvet, lägga på ryggen, stå på ett ben, stå på ett ben och en hand, hoppa runt osv. ¨
 3. skicka runt ett instrument och barnen ska trumma sitt namn i stavelser.

Efterarbete:

Lärloggar där barnen är delaktiga och får möjlighet att reflektera kring sitt lärande.

Pedagogerna i arbetslaget diskutera över den pedagogisk planeringen och utveckla vidare den om det finns behov

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • kommunikation och samspel med och mellan barn, barns delaktighet och inflytande samt vid vilka tillfällen som barnen upplever verksamheten som intressant, meningsfull och rolig,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: