Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De nordiska språken och minoritetsspråk

Skapad 2017-02-16 21:08 i Marnässkolan Ludvika
Ett arbetsområde om nordiska språk och dialekter.
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk
Svenska är ett självklart språk i Sverige, men det är inte det enda språket som talas och har talats i Sverige. I det här området ska du få veta mer om Sveriges minoritetsspråk. Vi kommer också att jämföra svenskan med våra grannländers språk!

Innehåll

Syfte- Vad ska vi lära oss? Varför just detta?

Syftet med detta arbetsområdet är att du ska få bekanta dig med minoritetsspråken i Sverige samt de nordiska språken. Det ska du få göra dels för att öka din förståelse för hur svenskan har förändrats dels för att öka dina möjligheter att lättare kunna kommunicera med personer från våra grannländer. Arbetssätt- Hur ska vi lära oss detta?

Titta på filmer om minoritetsspråken i Sverige.

Sammanfatta och diskutera vad det innebär och hur det blir ett minoritetsspråk.

Ni kommer att få lyssna till de nordiska språken och sedan diskutera likheter och skillnader (sånger).

Ni kommer att få läsa texter på nordiska språk och tillsammans med andra diskutera kring dess likheter och skillnader.

Ni kommer att få lära er några vanliga ord från de nordiska språken.

 

Vad som bedöms?

Du kommer att bedömas i:

- hur du kan formulera de nordiska språkens likheter och skillnader.

- om du kan ge exempel på nationella minoritetsspråk

- din förmåga i att se skillnader och likheter i de nordiska språken.

- din förmåga att sammanställa information

Hur du får visa vad du kan

Du har möjlighet att visa vad du kan om nordiska  språk och svenska minoritetsspråk genom att förbereda och genomföra en muntlig presentation om detta. Samt ett skriftligt prov.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
  SvA  A 6
 • I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stav­ning, skiljetecken och språkriktighet på ett väl fungerande sätt.
  SvA  A 6
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  SvA  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: