Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering

Skapad 2017-02-17 08:37 i Alzahráa Idealiska Akademi Grundskolor
Grundskola F – 3 Engelska
Engelska

Innehåll

Pedagogisk planering

HT-16 VT-17

Ämne: Engelska Åk:3

Syfte

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjligheter att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen (Lgr 11 s.34).

 

Eleverna ska utveckla dessa förmågor

 • Engelska ord - att uttala och förstå
 • Lyssna till talad engelska
 • Enkla dialoger med en kompis - fråga och svara
 • Skriva enkla ord och fraser
 • Läsa enkla ord och fraser
 • Sjunga sånger
 • Läsa ramsor

 

Centralt innehåll (Lgr11 s.35)

Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Lyssna och läsa - reception Olika former av enkla samtal och dialoger

Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Enkla presentationer.

Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Sånger, ramsor och dramatiseringar

 

 

Undervisningen/ mål

 • Se på film där enkel engelska används.
 • Lyssna på enkel talad engelska
 • Träna på enkla samtal, dialoger med en kompis.
 • Sjunga sånger och läsa ramsor.
 • Läsa enkla ord och fraser i Happy
 • Skriva enkla ord och fraser

 

Vi kommer bedöma din förmåga genom att du visar att du

 

 • Delta i samtal på enkel engelska.
 • Delta i sånger och ramsor på engelska.
 • Förstå och uttala vardagliga ord på engelska
 • Några vanligt förekommande ord och fraser t ex berätta vad du heter och hur många år du är, samt ställa frågan till en kamrat
 • Räkna 1-20
 • Några ord för färger, djur, kroppen, kläder, familjen
 • Alfabetet
 • Vara aktiv och visa intresse på lektionerna.
 • Delta i enkla dialoger.

 

Bedömningen sker

Diagnoser och bedömningsmatris

 

 
         

Tala

Kan säga några familjeord (t ex mother, father, brother and sister) Kan räkneorden 1-10

Kan säga flera släktord Kan räkneorden 1-20

Vågar prova enkla meningar

Kan berätta något om sig själv

Skriva

Kan skriva räkneorden 1-10

Kan skriva räkneorden 1-20

Kan skriva enstaka ord

Kan skriva enkla meningar

Samtala

Kan säga enkla hälsningsfraser

Kan föra ett samtal med enstaka ord

Kan ställa och svara på enkla frågor

Kan föra ett enklare samtal med en kamrat

Lyssna

Kan lyssna aktivt

Förstår enstaka ord

Förstår enkla korta meningar

Förstår innehållet i en enkel uppläst text

Läsa

Läser enstaka ord

Läser och förstår enstaka ord

Kan läsa enkla korta meningar

Kan läsa och förstå innehållet i en lättläst bok ex Happy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: