Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendom

Skapad 2017-02-17 09:21 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Kristendom Under detta arbetsområde kommer vi att framförallt arbeta med kristendom. Fokus kommer ligga på: • Grundläggande kunskaper (hur religionen kom till, riter, ceremonier osv) • Olika inriktningar • Kristendomen i Sverige idag

Innehåll

Kristendom

Under detta arbetsområde kommer vi att framförallt arbete med kristendom. Fokus kommer ligga på:

 • Grundläggande kunskaper (hur religionen kom till, riter, ceremonier osv)
 • Olika inriktningar
 • Kristendomen i Sverige idag

 

KRISTENDOM                                                            DIN RELIGION

 

Kristendomens historia                                                  Historian bakom din religion

Skrift                                                                              Skrift

Den kristna läran                                                            Läran

Riktningar                                                                      Riktningar

Kristendom i Sverige                                                     Religionen i Sverige

Vardag och högtid                                                         Vardag och högtid

 

Under detta arbetsområde kommer jag hålla genomgångar om kristendomen. Genomgångarna kommer handla om de olika teman som jag presenterat ovan. Ni ska skriva ett eget arbete där ni presenterar kristendomen samt en egen påhittad religion. Rubrikerna ska följa de rubriker jag presenterat. I ett avslutande kapitel ska ni jämföra de olika religionerna samt skriva era egna åsikter kring kristendom och hur kristendomen påverkas av och påverkar samhället. Vi kommer arbeta utifrån SOS Religion sidan 133-181

 

Kunskapskrav

Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.

Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.

Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
  Re  E 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Re  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  C 9
 • Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  C 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande­ vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
  Re  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  A 9
 • Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  A 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutveck­lade och väl underbyggda resonemang.
  Re  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: