Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur som lever vilt i Sverige

Skapad 2017-02-17 09:31 i Drottninghögsskolan Helsingborg
Ett arbete på ca 4 veckor som handlar om vilda djur i Sverige. Arbetet avslutas med en individuell presentation om ett djur.
Grundskola 3 Svenska NO (år 1-3) Bild Biologi Svenska som andraspråk
Vi ska arbeta med djur som lever vilt i Sverige.

Innehåll

 

Centrala innehållet (Innehållet som berörs i temat)

 

Kunskapskrav

Biologi

 • Namnge några djur dem efter olika egenskaper.
 • Beskriva djuren i enkla näringskedjor.
 • kännedom om djuren vid olika årstider.

 

Svenska/ SvA

 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på ipad.I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

 

 

 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter. Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår. Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.

Bedömning

Vi bedömer elevernas kunskaper under arbetets gång vid t.ex. förståelse och skrivande.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  Bi  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3

Matriser

NO Sv Bi Bl SvA
Vilda djur

Biologi

Nivå 1
Nivå 2
Namnge djur
Du kan på ett enkelt sätt namnge och berätta om 2 djur som lever vilt i Sverige dvs. kunna använda grundläggande begrepp som använts i temat.
Du kan på ett utvecklat sätt namnge och berätta om minst 2 djur som lever vilt i Sverige dvs. kunna använda flera begrepp som använts i temat.
Näringskedja
Du kan förklara hur en näringskedja fungerar på ett enkelt sätt.
Du kan förklara hur en näringskedja fungerar på ett utvecklande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: