Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: DLS-tester

Skapad 2017-02-17 09:55 i Apalbyskolan Västerås Stad
Diagnoser som testar dina läs- och skrivfärdigheter i svenska.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
DLS-tester i svenska

Innehåll

Syfte

Diagnoserna har som syfte att "screena" dina färdigheter och förmågor i rättstavning, ordförståelse, läshastighet och läsförståelse. Det är mer än diagnos än ett prov. Ett dåligt testresultat påverkar inte betyget i svenska i sig. Syftet med testerna är inte att de ska "bedömas" och "betygsättas", utan att den ska visa elevens utvecklingsområden. Det är ett sätt för eleven att få reda på vad de behöver träna extra på, och för läraren att se vad som kan behövas extra i undervisningen och se hur undervisningen kan individanpassas. 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    Sv
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
    Sv

Matriser

Sv SvA
SVENSKA - DLS

Nivå 1 (Stanine 1-2)
Nivå 2 (Stanine 3-4)
Nivå 3 (Stanine 5-6)
Nivå 4 (Stanine 7-9)
Rättstavning
Diagnosen visar att du behöver lägga mycket tid på färdighetsträning i stavning.
Diagnosen visar att du har relativt god stavning men det finns vissa bitar du behöver arbeta mer med.
Diagnosen visar att du har god stavning.
Diagnosen visar att du har mycket god stavning.
Ordförståelse
Diagnosen visar att du behöver lägga mycket tid på att öva upp din ordförståelse.
Diagnosen visar att du har relativt god ordförståelse men ditt arbete i skolan skulle underlättas om du utvecklade ditt ordförråd ytterligare.
Diagnosen visar att du har god ordförståelse.
Diagnosen visar att du har mycket god ordförståelse.
Läshastighet
Diagnosen visar att du behöver öva upp din läshastighet.
Diagnosen visar att du har relativt god läshastighet men att ditt arbete med olika texter skulle underlätta om du övade upp din läshastighet ytterligare.
Diagnosen visar att du har god läshastighet.
Diagnosen visar att du har mycket god läshastighet.
Läsförståelse
Diagnosen visar att du behöver lägga mycket tid på att öva upp din läsförståelse.
Diagnosen visar att du har relativt god läsförståelse. Du behöver dock öva upp din förståelse för olika texter ytterligare.
Diagnosen visar att du har god läsförståelse.
Diagnosen visar att du har mycket god läsförståelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: