Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP - Religion åk 4

Skapad 2017-02-17 10:02 i Bårslövs skola Helsingborg
Grundskola 4 Religionskunskap Svenska
Vad är tro? Vad är religion för dig? Vad händer efter döden? Vad är meningen med livet? I alla tider har människan sökt efter svar på stora livsfrågor. I alla tider har människan funderat över världen och vad som sker och varför. Nu ska vi ta reda på vad människor i Sverige har trott på genom historien. Vilka religioner har funnits och hur har det påverkat vårt samhälle idag? Vi ska också arbeta med oss själva och vår identitet. Vem är jag? Var kommer jag ifrån? Vad tror jag?

Innehåll


ARBETSOMRÅDE: Religion


Centralt innehåll enligt kursplanen:

• Fornskandinaviska och äldre samisk religion
• Begreppet religion och livsåskådning
• Vad religion och livsåskådning kan betyda för människors identitet
• Religions syn på kärlek, livet efter döden
• Etik, etiska begrepp och moraliska frågeställningar


Detta ska vi göra:

Vi ska lära oss om hur det har sett ut med tro historiskt i Sverige. Vad är tro? När började människan tro och varför? Vi kommer att diskutera vad vi tror på, vad som är viktigt för oss och hur vi ställer oss i olika moraliska frågeställningar.

Hur vi ska göra:

• Vi ska ha genomgångar om religionshistoria med bildstöd
• Vi ska se filmer om religion och identitet.
• Vi ska arbeta med tro utifrån vår egen identitet och skapa texter om oss själva.
• Vi ska hitta på egna religioner i grupper som ska innehålla allt vad en religion behöver ha.
• Vi ska ha etiska diskussioner och värderingsövningar

Så här går kunskapskontrollen till:

Argumenterande texter om oss själva
Arbetet kring den påhittade religionen


Efter arbetsområdets slut förväntas du:

• Du ska känna till vilka drag som särskiljer de fornskandinaviska och samiska religionerna och kunna berätta om dem
• Du ska kunna diskutera kristendomens betydelse för svensk kultur och samhällsliv idag och förr i tiden
• Du ska kunna föra resonemang kring moraliska frågor och argumentera för din åsikt
• Du ska kunna använda begreppen helig plats, ritualer och levnadsregler

* Du ska veta vad en livsåskådning är

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: