Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund & känslor

Skapad 2017-02-17 10:02 i Prästkragens förskola S2H förskolor
Förskola
Vad är känslor och hur känns det? Hur kan känslor se ut? Känner alla alltid likadant? Att systematiskt arbeta med känslor och värdegrund kan ge en tydligare inblick i hur vi känner oss i olika situationer.

Innehåll

Syfte: Under veckorna 10-13 kommer vi på kanonkulan att systematiskt arbeta med värdegrund och fördjupa oss i ämnet känslor. syftet är att skapa förståelse för att vi alla känner på olika sätt. Att sätta ord på känslor ger ett större perspektiv samt bidrar till reflektion. Känslor kan kännas på insidan och synas på utsidan, men hur går det till? Genom att reflektera tillsammans får barnen en inblick i hur andra kan känna sig samt skapa en uppfattning vilket ger de en möjlighet att hantera situationer annorlunda. Spelneuroner visar på att vi känner med våra kompisar. Men att berätta samt återberätta ger en djupare förståelse. Känslor är olika och ibland behöver vi lära oss om varandras känslor. Att arbeta på detta sätt sätter en bra grund för barnens egna förståelse kring deras och andras känslor.

Metod: Varje onsdag kommer vi att jobba med detta lit extra. Vi kommer till en början att prata om en känsla i taget. Vi presenterar känslan, läser om den, tittar på olika små klipp, hur kan det se ut? Vi kommer att flitigt använda oss av bilder som symboliserar olika känslor, ta fram en spegel och experimentera med ansikte och kolla på efter vad som sker. Att använda olika metoder som överlappar varandra bidrar till en djupare förståelse då barnen kan ta in information på olika sätt, bland annat visuellt osv. Vi kommer även arbeta med att sätta ord på känslorna, Vad betyder dessa begrepp? Vi dokumentera varandras känslor och befinna oss i olika känslor. Upplevelser och att befinna sig i student är ett bra sätt att få barnen att vara med på bästa möjliga sätt. Vi dokumenterar via bilder och video som vi återkopplar till tillsammans med barnen . Att gå tillbaka till aktiviteter då och då ger barnen en bra möjlighet till reflektion. Det är då barnen kan sätta på sig olika "glasögon" och se tidigare händelser ur olika perspektiv.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • lyfta fram och problematisera etiska dilemman och livsfrågor,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: