Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma åk 1 vår del 2

Skapad 2017-02-17 10:29 i Sternöskolan Karlshamn
Grundskola 1 Matematik
Du ska arbeta med matematik bland annat utifrån sagan "Petter och hans fyra getter". Du ska få träna vidare mot målen som beskrivs i planeringen.

Innehåll

Centralt innehåll

Mål för arbetsområdet

Att du lär dig ...

 • storleksordna tal i talområdet 0-20
 • addition i talområdet 10-20 
 • subtraktion i talområdet 10-20
 • addition och subtraktion med hela tiotal
 • mäta längd i enheterna centimeter och meter
 • begreppet halv och att skriva det
 • begreppet volym och kan jämföra och uppskatta hur mycket en deciliter/liter är
 • använda enkla tabeller och stapeldiagram
 • storleksordna och skriva talen 0-100

 

Undervisning

Vi kommer att ...

 • laborera
 • spela spel
 • ha matematik i naturen
 • samtala om olika strategier vid huvudräkning och problemlösning
 • redovisa hur vi tänker med hjälp av ett matematiskt språk
 • arbeta med rutinuppgifter innehållande addition och subtraktion
 • arbeta i par och grupper med målen för arbetsområdet

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: