Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lönekriterier Bildningsförvaltningen

Skapad 2017-02-17 10:33 i Stureskolan Hedemora
Medarbetarsamtal

Matriser

Lönekriterier Bildningsförvaltningen

1. Arbetsresultat/ måluppfyllelse

Uppfyller inte
Uppfyller
Uppfyller väl
Uppfyller mycket väl
Systematiskt och medvetet arbete utifrån styrdokument, uppdrag och ansvarsområde
Arbetar inte utifrån verksamhetens styrdokument, uppdrag och ansvarsområden. Arbetar inte systematiskt och medvetet mot uppsatta mål.
Arbetar utifrån verksamhetens styrdokument, uppdrag och ansvarsområde. Arbetar systematiskt och medvetet mot uppsatta mål.
Tar stort eget ansvar, har gott omdöme och god prioriteringsförmåga när det gäller arbete utifrån styrdokument, uppdrag och ansvarsområden. Tar stort eget ansvar med att arbeta systematiskt och medvetet mot uppsatta mål.
Tar stort eget ansvar för hela verksamheten samt engagerar andra till att ta ett ökat ansvar i arbetet utifrån styrdokument, uppdrag och ansvarsområden. Tar stort eget ansvar för att arbetet i hela verksamheten präglas av ett systematiskt och medvetet tänk kring innehållet i uppsatta mål.
Beslut och rutiner
Följer inte fattade beslut och rutiner.
Följer fattade beslut och rutiner.
Tar ett stort eget ansvar för att beslut och rutiner följs. Fullföljer alltid åtagna uppgifter och verkar för att fattade beslut genomförs.
Tar stort eget ansvar för att alla beslut och rutiner alltid följs och genomförs mycket väl. Fullföljer alltid åtagna uppgifter och verkar för att fattade beslut genomförs. Initierar, utvecklar samt driver förslag till beslut och rutiner som leder till verksamhetsförbättringar.

2. Yrkesskicklighet/duglighet

Uppfyller inte
Uppfyller
Uppfyller väl
Uppfyller mycket väl
Ledarskap
Bristande ledarskapsförmåga. Tar ingen ledarroll i arbetet med barn/elever.
Har ledarskapsförmåga. Tar en ledarroll i arbetet med barn/elever.
Analyserar, utvecklar och anpassar den egna ledarskapsförmågan. Tar en tydlig ledarroll i arbetet med barn/elever.
Analyserar, utvecklar och anpassar den egna ledarskapsförmågan. Arbetar aktivt med ledarrollen i arbetet med barn/elever. Utvecklar ledarskapet och arbetar aktivt med kollegialt lärarande på arbetsplatsen. Söker aktivt återkoppling för att utveckla den egna ledarskapsförmågan.
Kvalitet i undervisning
Anpassar inte arbete/arbetssätt utifrån kvinnor/män, flickor/pojkars förutsättningar och behov.
Anpassar aktivt arbete/arbetssätt utifrån kvinnor/mäns, flickor/pojkars förutsättningar och behov.
Analyserar, utvecklar och anpassar aktivt arbete/arbetssätt utifrån kvinnor/mäns, flickor/pojkars förutsättningar och behov. Utvecklar och initierar nya tankar, metoder på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Är skicklig och målmedveten i att analysera, utveckla och aktivt anpassa arbete/arbetssätt utifrån kvinnor/mäns, flickor/pojkars förutsättningar och behov. Utvecklar och initierar nya tankar, metoder på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet som utgångspunkt. Samarbetar aktivt och utvecklande med de resurser som finns kring barn/elever
Samarbete
Deltar i lagarbete men visar inget eller lite engagemang för att samarbeta.
Är delaktig och engagerad i att samarbeta för en positiv utveckling inom gruppen.
Är delaktig, engagerad och tar utifrån gruppens behov egna initiativ för att utveckla ett gott samarbete. Söker aktivt återkoppling för att utveckla den egna samarbetsförmågan.
Är delaktig, engagerad och tar utifrån verksamhetens behov egna initiativ för att utveckla ett gott samarbete. Söker aktivt återkoppling för att utveckla den egna samarbetsförmågan. Är skicklig på att ge återkoppling så att andra utvecklas.

3. Bidrar till verksamhetsförbättringar

Uppfyller inte
Uppfyller
Uppfyller väl
Uppfyller mycket väl
Verksamhetsutveckling
Deltar inte eller i liten grad i arbetet kring verksamhetsutveckling.
Deltar i arbetet med verksamhetsutveckling.
Deltar, visar aktivt intresse och tar egna initiativ som resulterar i verksamhetsutveckling.
Visar stor initiativförmåga samt driver aktivt verksamhetsutveckling för enhetens bästa tillsammans med andra.
Kompetensutveckling
Omsätter inte genomförd kompetensutveckling i verksamheten.
Deltar i kompetensutveckling men kan endast i liten grad omsätta den i verksamheten.
Är aktiv i kompetensutveckling och omsätter det i verksamheten.
Omsätter kompetensutveckling i verksamheten vilket leder till ökad måluppfyllelse.
Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
Visar bristande eller inget intresse för utveckling på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet inom sitt verksamhetsområde.
Baserar arbetet på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Är aktiv inom det pedagogiska arbetet på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt kan omsätta det i praktiken.
Håller sig ajour och kritiskt granskande till aktuell forskning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Omsätter sina kunskaper i det praktiska arbetet i samarbete med andra.
Kvalitetsarbete
Visar bristande eller inget intresse för kvalitetsarbetet.
Visar intresse och medverkar i kvalitetsarbetet.
Analyserar och arbetar aktivt med kvalitetsarbetet och kan omsätta det i praktiken.
Analyserar, arbetar aktivt och driver kvalitetsarbetet med utvärdering, planering och genomförande enskilt och tillsammans med andra inom verksamheten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: