Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Escribir en preterito perfecto

Skapad 2017-02-17 10:39 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 1 – 9 Moderna språk - språkval
Eleverna ska under några veckors tid skriva om vad de har gjort i helgen. De ska utrycka sig i perfekt, dvs har gjort. Detta ska också leda till att de kan prata och fritt berätta om vad de har gjort kvällen innan och vad de har gjort i helgen.

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att...

utveckla din (nedan väljer du att beskriva de förmågor ni tränar under detta arbetsområde, ta bort de ni inte arbetar med)

procedurförmåga

  • att kunna använda grammatik till att uttrycka sig mer utvecklat i skrift och tal.

begreppsliga förmåga

  • böjning av verb i perfekt, både regelbundna verb och oregelbundna verb

kommunikativa förmåga

  • här skriver du de förmågor du ska utveckla

analysförmåga

  • kunna tala och skriva i perfekt

metakognitiva förmåga

  • samtalsstrategier

 

utveckla dina kunskaper om att uttrycka dig i olika tempus, med tillhörande grammatik och ordkunskap

Arbetsområdet

Beskriv arbetsområdet kortfattat med utgångspunkt i centralt innehåll (VAD kommer ni arbeta med?).(Innehållet ska kopplas till centralt innehåll i läroplanen, längst ner på PP)

Centrala begrepp 


Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Arbetssätt

Eleverna ska under några veckors tid skriva om vad de har gjort i helgen. De ska utrycka sig i perfekt, dvs har gjort. De kan använda de formuleringar i de texter de skrivit tidigare för att kunna formulera nya texter. Detta ska också leda till att de kan prata och fritt berätta om vad de har gjort kvällen innan och vad de har gjort i helgen.

Detta kommer att bedömas...

Språklig korrekthet (grammatik och ordval) i skrift. Bedöms efter sista gången vi skrivit om helgen.

Språklig korrekthet (grammatik och ordval) i tal. Bedöms på konversationslektionerna.

Samtalsstrategier (ställa frågor och följdfrågor, berätta utförligt och visa vilja att tala). Bedöms på konversationslektionerna.

Omformulera då man inte hittar rätt ord. Bedöms på konversationslektionerna.

 

Matriser

M2
Spanska

E
C
A
  • M2
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  • M2
  • M2
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  • M2
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: