Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjäril orange 2016/2017

Skapad 2017-02-17 12:17 i Slöinge förskola Falkenberg
Mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor med start våren 2016.
Förskola
vi vill ge barnen många positiva upplevelser i naturen. Vi vill att barnen visar respekt mot vår natur och varandra, där från vi också in hållbar utveckling.

Innehåll

 

Formulering av syfte

 

Vi vill ge barnen många positiva upplevelser i naturen.

Vi vill att barnen visar respekt mot vår natur och varandra, där får vi också in hållbar utveckling. 

Föräldrarnas delaktighet

Vi har en idé om att bjuda in föräldrarna till skogen för att det ska få se hur vår verksamhet ser ut. Pratar om att göra detta till våren. Vi vill även se om föräldrarna kanske vill hjälpa till om det har material där hemma som vi kan använda. 

Vi berättar om vår verksamhet och vad vi gör på unikum till föräldrarna.  

Iscensättning av lärmiljön utifrån fokusområde/nyfikenhetsfråga

Vilken verksamhet vill vi erbjuda under inskolningen/barnens undersökningsperiod? (Se arbetsgången som ett stöd.)

Vi har med oss en vagn med material till skogen. I skogen tillvara tar vi det som finns där för att bygga kojor och banor. Naturmaterialet blir även attribut i barnens rollekar. Vi tänker att det vi gör inne kan vi göra ute också. 

Vilket material vi erbjuder i skogen är beroende av vilket väder och årstid det är. 

Arbetssätt, organisation och struktur

 

Vi går till skogen varje förmiddag. Vi alternerar mellan Karlakull och Sandfalls skogen.

Vi har alltid en aktivitet i skogen på förmiddagen. Vissa dagar delar vi oss i mindre grupper och fördjupar oss i något barnen har visat intresse och nyfikenhet för och vissa dagar gör vi något tillsammans hela gruppen.

Vi planerar att dela in barngruppen i tre olika grupper. Vi tänker jobba med projektet måndagar, tisdagar och torsdagar. Efter frukost 8.30 skall två av grupperna vara ute och vänta in kommande personal som börjar runt 9.00 medan den tredje stannar inne och planerar upp sin dag. När all personal är på plats delar vi upp oss i våra grupper och göra de aktivitetsarenan pedagogen har planerat. Reflektion sker i respektive grupp innan vi går tillbaka till förskolan för samling.  

Efter 11.30 skall alla samlar på förskolan, då skall all reflektion vara gjord. Efter 11.30 samlars vi för middag i matsalen.  

Kompisgruppen (Annie) där vi kommer att diskutera olika kompisrelationer och hur vi bemöter varandra i olika situationer under dagen. Vi kommer även att prata, diskutera och reflektera om olika regler och rättigheter. Lekar och andra sammarbetsövningar kommer också var en stor del av lärandet. 

Gröngölingarna (Ingegerd) kommer jobba med nyfikenhet,expriment med lukt ,känsel och smak. Trädskott på träden följa hur skotten på fyra olika träd utvecklas inne och ute i skogen, upptäcka insekter. ta bilder och jämföra hur det utvecklas från gång till gång.(lärprosses). Reflektion innan vi avslutar i gruppaktiviteten

Äventyrsgruppen (Johan) kommer att arbeta med kartor och upptäckande i barnens och skolans närområde. Vi kommer att arbeta med orientering i området kring skolan för att ge barnen en  förståelse för avstånd och riktning genom mätningar och tid. Vi kommer också att göra egna kartor och därigenom arbeta med symbolik, skriftspråk och deras kommunikativa funktioner.

På fredagar är vi i idrottshallen och på biblioteket. 

När vi kommer tillbaka efter lunch är vi på Fjärilen och leker. Vi erbjuder också någon form av lugn aktivitet efter maten, TV, reflektion eller saga.

Kompetensutveckling

Vi läser böckerna levande spår och barn som bråkar som vi sen diskuterar med andra pedagoger i området. 

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

 

Under hösten har verksamheten har bestått av mycket utevistelse där pedagoger och barnen har fått möjlighet att utforska, undersöka och leka i naturen. Vi har haft verksamhet på olika platser i närområdet, Karlakull och Sandfallskogen. Vi har också varit i idrottshallen och biblioteket.

Vi ser att barnen har varit nyfikna på småkryp i naturen, de har velat jämför krypen med de som finns i våra böcker för att ta reda på vad insekten heter. Vi har byggt och konstruerat kojor och banor  av naturmaterial, snören och rep som vi tagit med till skogen. Under hösten har vi lekt många gemensamma lekar i både idrottshallen och i skogen tex under hökens vingar för att lära känna varandra, respektera regler, utveckla förmågan att både kunna vinna och förlora och för att  bli en grupp.

Barnen har utvecklats grovmotoriskt, utvecklat sin balans och att klättra. När vi varit i idrottshallen har vi byggt banor där banren har fått klättra, krypa, åla och ta sig förbi olika hinder, utmanat oss med bollar. Vi ser att barnen har utvecklat sitt samspel med andra när det gäller turtagning, lyssna på varandra.

Vi har tagit vara på barnens nyfikenhet genom att lyssna in det barnen varit intresserade av. Några barn var nyfikna på orientering och kartor och då ritade vi egna kartor och prövade att använda kompass. Detta kommer vi arbeta vidare med under våren. Barnen har pratat mycket om programmet Labyrinten,  så vi har skapat egna banor och labyrinter i skogen och på avdelningen, gjort eget slime. Där ser vi att barnen har varit en tillgång för varandra och fått pröva sina egna teorier genom att bygga och lösa olika utmaningar.Formulera mål

 

Mål från läroplanen:

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: