Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik under våren i åk 6

Skapad 2017-02-17 12:25 i Edsskolan Östhammar
Matris som visar vilka moment du behärskar inom respektive avsnitt.
Grundskola 6 Matematik
Dessa områden arbetar vi med fram till de nationella proven.

Innehåll

Matriser

Ma
Matteborgen moment. OBS! Inga betygsnivåer bara avklarade moment!

Avklarat
Avklarat
Avklarat
Avklarat
Avklarat
Procent och sannolikhet
Begrepp: hel, halv, fjärdedel, femtedel, tiondel, hundradel, bråkform, decimalform, procentform, rabatt, rea, sannolikhet, chans, risk
Kunna räkna ut hur mycket en procent av något är.
Kunna räkna rabatten på en vara.
växla mellan bråkform, decimalform och procentform.
Förklara vad som menas med sannolikhet. Räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa.
Geometri
Begrepp: area, omkrets, bas, höjd, parallell, parallellogram, romb, parallelltrapets, diagonal, medelpunkt, diameter, radie, liksidig/likbent/rätsidig triangel, spetsvinklig/trubbvinklig triangel, rätblock, kub, tetraeder, kon, cylinder, klot
Kunna räkna ut arean av rektanglar, kvadrater och trianglar samt figurer som är sammansatta av dessa.
Kunna använda de vanligaste enheterna för area: cm2, dm2 och m2.
Benämna olika slags fyrhörningar och trianglar samt beskriva deras egenskaper.Koordination
Koordinatsystem och lägesmått
Begrepp: koordinatsystem, koordinat, punkt, x-axel, y-axel, origo, rät linje, proportionella samband, typvärde, median, medelvärde.
Kunna beskriva vad ett koordinatsystem är.
Kunna avläsa och skriva koordinater för punkter. Kunna rita koordinatsystem och sätta ut punkter.
Kunna läsa av och rita ett diagram med proportionella samband.
Kunna lägesmåtten typvärde, median och medelvärde.
Algebra
Begrepp: obekant tal, algebraiska uttryck, likhet, ekvation
Veta att ett obekant tal kan skrivas med en bokstav, t.ex. x eller y.
Kunna förstå och skriva algebraiska uttryck.
Veta hur geometriska mönster kan beskrivas och uttryckas.
Kunna förklara vad en ekvation är. Kunna lösa en ekvation.
Taluppfattning och tals användning
Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och tal i decimalform. Huvudräkning, skriftliga räknemetoder samt metodernas användning i olika situationer .
Rimlighetsbedömningar vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
Strategier för problemlösning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: